Konfrontationskurs

CO-Industri karakteriserer i en leder i CO-Magasinet VK-regeringens program på arbejdsmarkedet som en krigserklæring mod den danske model. Det er regeringens varslede indgreb i gældende overenskomster, der udløser den rammende betegnelse.

Der er også nok at tage fat på. Det er deltidsbestemmelserne, der fastlagt i overenskomsterne, som VK-regeringen har planer om at antaste. Ansatte skal kunne tvinges på deltid – trods den modsatte ordlyd fra beskæftigelsesministeren.
CO-Industri fastslår korrekt, at regeringen fører et ideologisk felttog mod dansk fagbevægelse, hvilket underbygges af regeringens planer om indgreb mod eksklusivaftaler, ændring af den særlige pensionsopsparing, stop for forbedringer af arbejdsmiljøet (hvilket mere korrekt er en forringelse af miljøet). Dertil kan lægges tværfaglige statslige a-kasser, som også overtager rådighedsvurderingen af de arbejdsløse m.v.

Mens Hans Jensen kort efter regeringens offentliggørelse af deres program sammen med adskillige vægtige forbundsledere fastslog, at man i fagbevægelsen ville forsøge at opnå indflydelse på politikken parlamentarisk, konstaterer CO-Industri, at “regeringen lægger op til en konfrontationskurs”!

Den analyse burde følges op af handling, der understøtter arbejdspladser, dagpengemodtagere og bistandsmodtagere i deres protester, demonstrationer og aktiviteter, der før eller senere vil finde vej gennem tågen af snak.
Netop på det punkt støder bevægelsen ind i en LO-top, forbundsledere og herimellem CO-Industris ledere, der er så integreret i magteliten, at de ikke vil eller kan medvirke til protester i form af handling, medmindre bevægelsen bliver så stærk, at de er tvunget til at omklamre den.

Se også
Hvordan imødegås en krigserklæring

KP1, 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne