Arbejdsgiverbod på 3 mio. kr.

Det finder sjældent sted, men nu er der faktisk en arbejdsgiver, der er blevet idømt bod i arbejdsretten. Det er slagterikoncernen Steff-Houlberg, der er skurken.

Slagterikoncernen gennemførte en overenskomststridig lockout i juli af 110 slagteriarbejdere, som havde nedlagt arbejdet i protest mod et nyt akkordforslag. Arbejdsretten havde pålagt arbejderne at genoptage arbejdet efter to dages konflikt; men virksomheden fritstillede dem omgående.

Det kostede i den sidste ende koncernen tre mio. kroner, hvoraf arbejderne får dækket den tabte arbejdsfortjeneste, mens Nærings- og Nydelsesmiddelarbejderforbundet (NNF) får tilkendt den sidste million.

Arbejdsretten vil med dommen givetvis forsøge at pudse sin fernis ved at erklære, at sol og vind bliver delt lige, men til sammenligning kan nævnes, at SiD på samme tidspunkt fik ni millioner i bøde ved for i 1994 at have udbetalt befordringsgodtgørelse til omkring 20.000 medlemmer, der deltog på arbejdsmarkedsuddannelser.

Se også
Strejkende slagteriarbejdere kollektivt massefyret

Netavisen 3. januar 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne