Diskrimination via lov

Racismen og fremmedhadet har fået yderligere vind i sejlene ovenpå terrorangrebet 11. september, USA’s terrorkrig mod Afghanistan og i Danmark det seneste folketingsvalg. Hetzen mod flygtninge og indvandrere blev skærpet, og nye angreb på flygtningenes og indvandrernes rettigheder blev et af valgets hovedtemaer.
Den ny VK-regering har – helt som lovet under valgkampen – lagt op til en række grove stramninger overfor flygtninge og indvandrere, såsom stramninger af retten til familiesammenføring, forringelse af mulighederne for at blive dansk statsborger, fjernelse af den lovpligtige ret til bistandshjælp samt lavere takster for indvandrere og flygtninge, om en speciel lav, såkaldt integrationsløn til flygtninge og indvandrere med videre.
Langt hen ad vejen er der tale om en fortsættelse af den foregående regerings politik, selvom tonen og indholdet er blevet skærpet markant.
Regeringen Fogh er kulsort og dybt fremmedfjendsk.

Stramning på stramning
Der er foreslået en stramning i retten til familiesammenføring, som vil gøre det nærmest umuligt for familie til indvandrere at få opholdstilladelse i Danmark. Vil du som indvandrer i Danmark gifte dig med en udenlandsk statsborger, så må du flytte ud af landet/slå dig ned i ægtefællens hjemland. Sagt med andre ord: – det nuværende retskrav på familiesammenføring skal totalt afskaffes, så antallet af familiesammenføringer bringes ned på et minimum.
Desuden skal den lovpligtige ret til bistandshjælp til flygtninge/indvandrere, der endnu ikke har fået tildelt dansk statsborgerskab afskaffet. Fremover skal man have boet 7 år i Danmark for at opnå helt eller delvist ret til en række sociale ydelser. Retten til at få kontanthjælp skal simpelthen “optjenes”. Flygtninge og indvandrere skal overleve for en indtægt, som ligger væsentligt under den nuværende bistandshjælp, så de piskes til at tage arbejde til enhver pris.

Hæren af løntrykkere og ekstrem billig arbejdskraft, det tredje eller grå arbejdsmarked, som Nyrup- regeringen har opbygget via tvangsaktivering til sulteløn og uden faglige rettigheder, skal udbygges yderligere gennem indførslen af en speciel lav løn til flygtninge/indvandrere. Udelukkende til glæde for arbejdsgiverne.
Det er alt sammen indgreb, som gennemføres for indvandrernes/flygtningenes egen skyld, lyder melodien. Stoppet for familiesammenføringer gennemføres for at styrke mulighederne for at sikre en ordentlig integration af de flygtninge/indvandrere, der er og trods alt stadig vil komme til landet – om end i at stærkt begrænset omfang.

At der reelt intet som helst konkret foretages for at styrke integrationen af indvandrere og flygtninge i det danske samfund, ud over måske at styrke danskundervisningen/undervisningen i danske forhold, viser kun hulheden i den foreslåede politik. Samtidig vil man fjerne kommunernes pligt til at tilbyde modersmålsundervisning for indvandrere/flygtninge samt formodentligt fjerne den statslige støtte til kommuner, som alligevel tilbyder modersmålsundervisning. Et angreb, der ifølge eksperterne kun yderligere vil skade integrationsbestræbelserne.

Færre statsborgere
Mulighederne for overhovedet at få permanent opholdstilladelse i Danmark/blive dansk statsborger begrænset væsentligt. Flere udlændinge skal udvises blot de begår den mindste form for kriminalitet og adgangen til at fængsle asylansøgere, foretage ransagninger mod asylansøgere m.v. skal udvides – det sker bl.a. i forbindelse med vedtagelsen af den såkaldte terrorpakke. Det vil blive endnu sværere blot som straffet – om du er dybt kriminel eller ej – at få tildelt dansk statsborgerskab. Begrundelsen: Du har ikke gjort dig fortjent til at få dansk statsborgerskab.
Dertil kommer, at det såkaldte de facto-flygtningebegreb skal ophæves. Det er op mod halvdelen af de asylansøgere, der får asyl i Danmark. Målet med stramningerne er, at både antallet af flygtninge, der får opholdtilladelse og antallet af familiesammenførte indvandrere skal reduceres kraftigt – samt at de sociale udgifter skal presses helt i bund.

Men, men… Der er dog en enkelt undtagelse, der skal tilgodese det danske erhvervsliv yderligere.
Der skal åbnes mere op for import af veluddannet udenlandsk arbejdskraft. Af indvandrere, der har en uddannelse eller besidder en viden, som kan udnyttes i danske samfund. Indvandringen skal ikke bremses totalt, men målrettes – på linie med integrationspolitikken, så borgerskabet interesser bliver varetaget bedst muligt.

Diskrimination: Racisme
Der er tale om en klart diskriminerende – en klar racistisk – lovpakke.
Den stigende hetz mod flygtninge og indvandrere, som både den nuværende og daværende regering Rasmussen har båret kraftigt med ved til, tjener to hovedformål: at så splittelse mellem indvandrere og danskere, så vi ikke står sammen mod kommende angreb på vore levevilkår, og at bane vejen for denne kulsorte, reaktionære flygtninge- og indvandrerpolitik, som skal gøre ‘de fremmede’ til billig løntrykkerarbejdskraft.
Selvom statsminister Fogh, som mange andre før ham, har erklæret klassekampen for død, så er det benhård klassepolitik, der føres. Til gavn for og glæde for borgerskabet/arbejdsgiverne. Vendt imod arbejderklassen og UnderDanmark, herunder flygtningene og indvandrerne.

Kommunistisk Politik 26, 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne