Danske admiraler og generaler kampklare

Generalerne og admiralerne er kampklare. Det danske søværn er parat til en ny Golfkrig. Fogh har tilbudt USA landtropper i form af jægerkorpset til Afghanistan – og en dansk militær indsats på USAs side, hvis/når USA angriber Irak, Somalia, Sudan eller Yemen er under fuld forberedelse.

Det danske militær brænder efter at få Danmark direkte militært inddraget i USAs såkaldte krig mod terror. Ikke blot i krigen mod Afghanistan, men også i den fortsatte krig, som USA lægger op til. Det danske søværn har allerede taget højde for en udvidelse af krigen. Man har på Danmarks vegne gjort klar til konkret støtte til angreb på lande i Mellemøsten.

Søværnet nøjes altså ikke med at afvente en dansk beslutning om opbakning til udvidelsen af USAs terrorkrig eller en eventuel amerikansk anmodning om konkret militær støtte. Man har taget forskud på begivenhederne og på forhånd rustet sig til fortsat kamp. Den danske korvet Niels Juel er parat til øjeblikkelig indsats, og man er ved at gøre et andet skib parat, hvis USA ikke ønsker at gøre brug af Niels Juel, men et helt andet skib, f. eks. en minestryger, fra den danske krigsflåde.

Indenfor de seneste måneder har søværnets eksperter – selvom der ikke engang uofficielt er kommet anmodning om støtte fra hverken USA eller NATO – nøje overvejet, hvilken form for dansk militær bistand, der kunne komme på tale, samt forberedt dansk krigsdeltagelse. En krigsdeltagelse, som vil afhængige af, hvilket krigsscenarium, der vil udspille sig, indrømmer søværnet.

Socialdemokratiet har netop givet regeringen blåt lys for en dansk militær inddragelse i krigen imod Afghanistan. Tilbuddet også gælder for det danske søværn, men, udtaler partiet, der foreligger en ny situation, hvis/når krigen udvides. Der er imidlertid på ingen måde tale om nogen afvisning af dansk deltagelse i en udvidelse af USAs terrorkrig. Man er i givet fald parate til at drøfte den nye situation med regeringen.

Imens opruster Danmark, indforstået det danske militær, sig til fortsat krig på USAs side. Man gider ikke en gang afvente en officiel dansk tilslutning til USA’s fortsatte terrorkrig.

Netavisen 11. december 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne