Ny forening for b-arbejdskraft

Den socialdemokratiske ledte regering gennemførte det “rummelige” arbejdsmarked, der angiveligvis var/er til fordel for de nedslidte. Heraf opstod arbejdspladser med be-tegnelser som skånejobs, servicejobs og fleksjobs. Det karakteristiske for disse an-sættelsesformer er, at de står udenfor de rettigheder, som øvrige på arbejdsmarkedet har. Samtidigt bliver de betragtet som b-arbejdere, hvorfor de på mange arbejdsplad-ser ikke er velsete, hvilket hænger sammen med, at mange arbejdsgivere benytter dem som billig arbejdskraft.

Det er der i allerhøjeste grad behov for at der tages vare på, og den etablerede fag-bevægelse har ikke vist interesse for denne store gruppe, da mange ikke er med-lemmer af faglige organisationer.

Der er nu stiftet en ny forening – LAFSS – som har til formål at varetage disse arbej-deres interesser. Ifølge næstformanden i LAFSS, Niels Jørgen Jørgensen, dækker formålet tilsyneladende ikke at sikre b-arbejdere samme løn og rettigheder som det øvrige arbejdsmarked:
– Ofte bliver vi ikke inviteret med på møderne på arbejdspladsen. Det er jo lemmerne og ikke hovedet, der er slidt, angiver Niels Jørgen Jørgensen som et problem, og peger på, at mange ansatte i skåne-, service- og fleksjob bliver mobbet på arbejdspladserne. Desuden understreger han, at LAFSS ikke er en konkurrent til fagbevægelsen; men vil samle sine medlemmer om det, de har til fælles for at udveksle viden og erfaringer med hinanden.

Netavisen 6. december 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne