NGOers arbejde trues af kriminalisering

En række danske ulands- og solidaritetsorganisationer har rettet henvendelse til justitsminister Lene Espersen og partiernes retspolitiske ordførere. De er bekymrede over det udspil til bekæmpelse af terror som den tidligere regering fremlagde, som truer med at kriminaliserer ders arbejde:

ÅBENT BREV TIL:
JUSTITSMINISTER LENE ESPERSEN OG FOLKETINGETS PARTIER

Vi, en bred vifte af danske NGO´er, ser med dyb bekymring på den forhenværende regerings udspil til bekæmpelse af terror – et udspil der blev bakket op af de nuværende regeringspartier. I lovpakken defineres terror på en måde, der betyder, at en lang række af de sociale og folkelige bevægelser, som vi tidligere har støttet, eller som vi i dag arbejder sammen med eller støtter, kan blive betragtet som terrorister, hvis loven vedtages. I udspillet fremgår det bl.a., at:

“Den, som, uden at forholdet omfattes af §§ 114-114 b, deltager i eller yder væsentlig økonomisk støtte eller anden væsentlig støtte til korps, gruppe eller sammenslutning, der har til hensigt ved magtanvendelse at øve indflydelse på offentlige anliggender eller fremkalde forstyrrelse af samfundsordenen, straffes med fængsel indtil 6 år.” (§ 114 c.).

Flere af vores samarbejdsorganisationer har opereret eller opererer i dag i lande, hvor demokrati ikke eksisterer eller er i sin dannelse, og hvor legalt politisk arbejde umuliggøres af politisk forfølgelse fra statens eller andre magthaveres side. I sådanne lande kan militærkup eller lignende indgreb i borgernes menneskerettigheder tvinge legale organisationer til at fortsætte deres kamp for demokrati ved hjælp af udenomsparlamentariske midler og det, der efter “Terrorpakkens” formuleringer betegnes som magtanvendelse eller forstyrrelse af samfundsordenen.

Det bekymrer os, at organisationer, der overholder menneskerettighederne og arbejder for legitime krav som demokrati, retfærdighed og social udvikling, anses som kriminelle ifølge Terrorpakken. Og at danske organisationer, som samarbejder med denne slags sociale og folkelige bevægelser, i fremtiden kan tænkes straffet for dette samarbejde.

Vi forventer nu, at den nye regering snarest melder klart ud, om den har tænkt sig at fastholde den nuværende definition af terror i udkastet til loven. Og videre, om den kan bekræfte, at en eventuel vedtagelse af loven vil betyde, at dele af vore organisationers arbejde bliver betragtet som kriminelt arbejde. Vi opfordrer samtidig Folketingets øvrige partier til at komme med en klar udmelding på samme spørgsmål.

Med venlig hilsen

U-landsforeningen Svalerne:
Lis Rasmussen Kazal: 35 26 17 47

Sydafrika-Kontakt:
Morten Nielsen: 35 35 92 32

Kvindernes U-landsudvalg – KULU:
Martha Salazar: 3315 78 70

Internationalt Forum:
Maj-Britt Svendsen: 3537 1889

International Børnesolidaritet:
Freddie Kristiansen: 36 17 78 81

TINKU:
Tove Christensen: 98 18 35 03

Dansk Vietnamesisk Forening:
Jørgen Prag: 86 60 06 20

Art In Defence Of Humanism, AIDOH:
Jens Galschiøt : 6618 40 58 eller 66 14 40 38

Mellemamerika Komiteen:
Peter Sig Kristensen: 35 3714 30 eller 8613 09 44

Netavisen 5. december 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne