De palæstinensiske organisationer er ikke terrororganisationer

Israel har forstærket sin militære undertrykkelse af det palæstinensiske folk under etikketten ‘krig mod terror’ og søger nu at fremstille sin folkeretsstridige besættelse som terrorbekæmpelse.
Også dér går den israelske regering hånd i hånd med den amerikanske.
På USA’s nyeste liste over terrororganisationer optræder både Folkefronten til Palæstinas Befrielse (PFLP), den islamiske modstandsbevægelse Hamas, Islamisk Jihad i Palæstina samt Hizbollah i Libanon – som dermed kan behandles som var det Al Queda.

PFLP har i en udtalelse behandlet dette forsøg på at stemple de palæstinensiske modstandsorganisationer som terroristorganisationer og anvende det som påskud for besættelse og militær undertrykkelse af et helt folk erklæret, at det er indlysende , at
‘disse organisationer er nationale frigørelsesbevægelser. De modsætter sig besættelse og er derfor ikke terroristorganisationer. Det er organisationer, der bekæmper en militær, kolonialistisk og racistisk besættelse.
Den virkelige terrorisme er den, som praktiseres af Sharon og de tidligere zionistiske regeringer, som har besat andres territorier, ødelagt deres huse, eksproprieret deres jord, bygget bosættelser på den, fordrevet de oprindelige indbyggere, og spredt dem ud over en række lande. Støtte til en sådan terrorvirksomhed er i sig selv terrorisme.
Det palæstinensiske folk er historiens mest undertrykte folk. Deres land er det sidste koloniområde. Al international lov tillader dette folk at anvende alle kampformer for at befri sig for besættelsen og opnå sin nationale uafhængighed, bevæbnet med FNs resolutioner, for hvis gennemførelse USA og den zionistiske enhed fortsat blokerer.’

FNs resolutioner om Palæstina, som igen og igen med overvældende flertal bekræftes af generalforsamlingen, og senest mandag den 3. december, som forlanger ophør af den israelske besættelse og oprettelse af en palæstinensisk stat, udgør det internationale lovgrundlag for en løsning – som Israel og USA nu under påskud af terrorbekæmpelse har forhindret gennem årtier.
Danmark undlod i år, sammen med en række af de øvrige EU-lande, at stemme for FN-resolutionerne til støtte for det palæstinensiske folks rettigheder – som kun USA og Israel stemte imod.
Det er en skammelig støtte til forbryderisk statsterrorisme.

Netavisen 4. december 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne