Kommunalt ansatte på barrikaderne mod decentrale lønforhandlinger

De kommunalt ansattes krav om centrale – fælles – lønforhandlinger i forbindelse med de kommende overenskomstforhandlinger lyder stadigt mere bastant. Den voksende utilfredshed med de decentrale lønstigninger – med indførslen af Ny Løn og ikke mindst kommunernes langsommelighed omkring lønforhandlingerne i den forbindelse – bliver stadig mere udtalt.

De kommunalt ansatte i Sønderborg har netop påbegyndt en landsdækkende underskriftsindsamling med kravet om centrale lønforhandlinger. Underskrifterne skal overrækkes til forhandlerne inden d. 18. december. Ifølge formanden for Sønderborg og Omegns Lærerkreds, Anders Bondo Rasmussen, er der en generel frustration blandt de offentlige ansatte over det nye lønsystem, kaldet Ny Løn. En frustration, som ikke ligefrem er blevet mindre af de vanskeligheder, der har været med at aftale Ny Løn på plads med kommunerne.

Den stigende utilfredshed i forbindelse med indførsel af Ny Løn fik for nylig pædagogerne i Odense til at nedlægge arbejdet i skarp protest mod Odense Kommunes diktatoriske opførsel: afbrydelsen af de igangværende lønforhandlinger, længe før de var afsluttet, samt forsøget på at tvinge en ordning igennem henover pædagogerne og deres forbund, BUPL.

Kommunerne Landsforening, som Odenses borgmester Anker Boye er formand for, kræver op til de kommende overenskomstforhandlinger, udbygning af Ny Løn – eller med andre ord øget vægt på de decentrale lønforhandlinger. De nye splittende lønsystemer, Ny Løn, skal udnyttes til fulde, hvis det vel at mærke står til Kommunernes Landsforening.
Den voksende modstand blandt de offentlige ansatte mod udbredelsen af Ny Løn må støttes!

Netavisen 3. december 2001