Kun arbejderklassen kan stoppe Fogh og Co.

Udtalelse fra Arbejderpartiet Kommunisterne

Fogh-regeringen har lagt sit program frem: Det er arbejderfjendsk, ungdomsfjendsk, fremmedfjendsk, ældrefjendsk. Arbejdsgivernes, monopolernes og de multinationales ønskeregering er trådt frem – og som omdrejningspunkt for det hele står angrebet på arbejderklassens kampkraft, på vores kampmuligheder og organisationer.

Der er tale om et samlet, velgennemtænkt og systematisk angreb, med mange bestanddele, som hver især vil bidrage til at svække fagforeningerne, reducere organisationsgraden og beskære de i forvejen så stærkt beskårne strejke- og aktionsrettigheder.
Løsrivelse af A-kasserne fra fagforeningerne, sigtet mod at afskaffe eksklusivaftalerne, forbud mod blokader i forbindelse med selv lovlige konflikter – det er alt sammen skridt til at undergrave arbejderklassens enhed og kampkraft, splitte den op i organiserede og uorganiserede, få folk til at fosse ud af fagforeningerne og gøre det lettere for arbejdergiverne at gennemføre det store tryk nedad for den samlede arbejderklasse.

For det er det, som er formålet: det fleksible og decentraliserede arbejdsmarked, det store EU-arbejdsmarked, med en kæmpemæssig gruppe lavtlønnede, hvis realløn og levevilkår forringes væsentligt – og en lille ‘top’, især på de store, internationale arbejdspladser, der kan få nogle ekstrakrummer af profitterne. Med en stor bund af arbejdsløse, der skal trynes endnu længere ned – og hives ind og ud på arbejdsmarkedet efter konjunkturerne, altid uden rettigheder, og som løntrykker.

Der skal gøres noget for ungdommen! Er du under 30 er du halvt så meget værd – og skal have halve dagpenge efter et halvt år. Udstødningen til bistand på endnu skrappere vilkår skal accellereres. Og det store grå tredje arbejdsmarked af aktiverede, i private profitvirksomheder eller i det offentlige, skal gøres endnu større.
Der er økonomisk krise – titusinder af arbejdspladser står over for at blive nedlagt – og Fogh-regeringen opruster for at sikre profitterne.

Den danske aftalemodel er på vej ud – hvis den ikke allerede er død. Vi kan lige så godt gøre os klart, at det danske arbejdsmarked ‘stille og roligt’ er blevet en del af Den europæiske Union. Med vigtige bidrag fra LO-toppen og de sidste 9 års socialdemokratiske regering.
Vi husker kun alt for godt pilleriet ved efterlønnen, indgrebene i overenskomster og storkonflikt, indførelsen af halve satser til dem under 25. Fogh fortsætter i Nyrups spor,i hurtigere marchtempo.

Lykkes det VK-regeringen at gennemføre den første serie angreb, som nu er fremlagt, så vil endnu flere følge efter.
Det er et vigtigt punkt, der nu er nået. Arbejdspladser, klubber og fagforeninger står ved et vadested: Skal vi vælge kampens og mobiliseringens vej – eller skal vi følge lokketonerne fra fagtoppen, der ønsker at kampen overlades til et forslået Socialdemokrati i opposition – med nye forlig med Fogh og Co.?
Fremtidens fagbevægelse – som der er lagt til fra LO-toppens side – er en usolidarisk unionsbastard.
Bæhringernes og Strubernes kurs har spillet fallit.

Udover de nævnte angreb kommer også massakren på de generelle demokratiske rettigheder, f.eks. gennem den såkaldte terrorpakke. Den vil kunne betyde, at nye ‘Ribus-aktivister’ blev spjældet på livstid som ‘terrorister’. Nyttigt at vide, når Fogh-regeringen planlægger det permanente ophørsudsalg gennem privatiseringer og udliciteringer – fra PostDanmark og Dong til hele energisektoren! Fogh bruger ikke længere ordet ‘minimalstat’: han opbygger den.

Fremtidens fagbevægelse skabes nu. Og den kan og må skabes i kamp mod monopolernes EU-regering og den klassesamarbejdspolitik, som gennem de sidste mange år definitivt har demonstreret sin fallit.
Kun arbejdspladserne kan bremse Fogh og Co.!

28. november 2001

Arbejderpartiet Kommunisterne
APK


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne