Kommunalpolitikere ønsker øget brugerbetaling

Et stort flertal af de danske kommunalpolitikere går ind for at indføre brugerbetaling også indenfor hjemmehjælpsområdet, viser en rundspørge foretaget af DR. Ikke mindst “venstrefløjspolitikere” på kommunalt plan skulle ifølge DR-rundspørgen være for brugerbetaling for hjemmehjælp.

55 pct. af de adspurgte kommunalpolitikere går ind for brugerbetaling for hjemmehjælp – eller som det formuleres i DR nyheders rundspørge – for at de rige ældre selv skal betale for den praktiske del af hjemmehjælpen. 23 pct. af kommunalpolitikerne – under hver fjerde – mente, at ældre med behov for hjemmehjælp fortsat skal modtage gratis hjemmehjælp. De sidste 22 pct. svarede ved ikke.

Ifølge DR er det især politikerne fra midterpartierne og venstrefløjen, som i den forbindelse vil sige SF, Socialdemokratiet og Enhedslisten, der på kommunalt plan bakker op om kampen for indførslen af brugerbetaling for hjemmehjælp. Regeringen har tidligere rumlet med ideer, der gik i den retning, men dengang skød et flertal bestående af de borgerlige partier og SF forslagene ned.

Men dermed er brugerbetaling for hjemmehjælp ikke aflivet, selvom socialministeren, Henrik Dam Sørensen, nu tilsyneladende tager skarpt afstand overfor kommunalpolitikernes ønsker. Han udtaler – ifølge dagbladet Politiken – at det er en af de basale ting i velfærdssamfundet, at når vi bliver ældre og ikke længere kan klare os, uanset om vi er velhavende eller ej, så træder det offentlige til.
Hvor længe det synspunkt holder kan der nok sættes spørgsmålstegn ved. Kampagnen for yderligere indførsel af brugerbetaling på stadigt flere områder vil fortsætte.

Netavisen 16. november 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne