APK-Odense kræver Offentlighed i forvaltningen – vedr. det nye slavearbejdsmarked i Odense

Åbent brev til Kultur- og Socialudvalget, Odense Kommune fra Arbejderpartiet Kommunisterne, APK-Odense

Arbejderpartiet Kommunisterne, APK- Odense og Liste K ved kommunalvalget, kræver hermed offentlighed i forvaltningen angående udliciteringen af aktiveringen af 500 odenseanske bistandsmodtagere.

Efter at internetavisen KP”Netavisen” i gennem længere tid forgæves har forsøgt at få oplyst, hvilke firmaer/organisationer, der vandt udliciteringen af aktiveringen af 500 odenseanske bistandsmodtagere, sender Arbejderpartiet Kommunisterne Odense hermed et åbent brev til Odense Kommune – til borgmesterkontoret og kultur- og socialudvalget – med krav om både at få navnene udleveret samt de betingelser, som udliciteringen af bistandsmodtagerne er sket på.

Vi mener, at der i allerhøjeste grad er tale om relevante oplysninger, der bør være tilgængelige for offentligheden, og forlanger derfor oplysningerne udleveret. Alligevel har Odense Kommune trods løfter ikke villet sende os navnene på de 16 firmaer/organisationer og i alt 25 projekter, som social- og kulturudvalget udvalgte på et møde d. 8. Maj 2001. Desuden har man blankt nægtet at ville oplyse om betingelserne for aktiveringen af bistandsmodtagerne i privat regi.

Mødet 8. maj havde følgende dagsorden: offentlig udbud af beskæftigelsesaktiviteter – godkendelse af tilbud til forhandling, Tilbuddene blev derefter godkendt, og aktiveringen af i første omgang 500 odenseanske bistandsmodtagere i privat regi er i fuld gang.

Vi kræver i offentlighedens interesse at få oplyst hvilke firmaer og organisationer, der står for aktiveringen, samt at få oplyst på hvilke betingelser!

Det er i forhold til bistandsmodtagernes tarv af stor vigtighed, at det kommer offentligt frem, hvem der står for aktiveringen af bistandsmodtagerne og på hvilke betingelser.

Bistandsmodtagerne skal ikke udnyttes af private firmaer som billig arbejdskraft, uden faglige rettigheder.

Jan Nielsen, bistandsmodtager (Tlf. 28707449)

På vegne af
Arbejderpartiet Kommunisterne, APK-Odense

Nærmere oplysning:
Arbejderpartiet Kommunisterne, APK-Odense
c/o Oktober Bogbutik, Skibhusvej 100, 5000 Odense C
Tlf. 66 14 89 83 Fax: 66191983 E-mail: oktoberfyn@get2net.dk

Se også:
Den store hemmelighed: Udlicitering af bistandsmodtagere

Tidligere historier om dette emne:
Kommunal slavehandel
Herremanden Anker Boye
Stop tvangsudlicitering Udtalelse fra Liste K Odense
Anker Boye har bonede ideer Udtalelse fra Liste K Odense

Netavisen 13. november 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne