Millionregn på vej til PET og politiet

Som led i “terrorbekæmpelsen” på dansk grund og i forbindelse med EU-formandsskabet næste år vil regeringen ansætte 100 ekstra politibetjente og 25 politifolk med anden uddannelse. 90 mill. kr. ekstra skal der bruges på at styrke politiet og PET ( Politiets Efterretningsvæsen) .

Justitsminister Frank Jensen har på regeringens vegne anmodet om at bevilge 90 mill. kr. ekstra til politiet og Politiets Efterretningstjeneste på næste års finanslov. Bevillingerne skal altså tages ud af finanslov 2001 og mon ikke det bliver de sociale udgifter, der må lægge for.

Pengene skal først og fremmest gå til at styrke PET, så overvågningen af befolkningen kan styrkes i “terrorbekæmpelsens” navn. I førte omgang skal pengene bruges til merarbejde/overarbejde samt til betaling af tilgodehavende frihed til betjente, men i løbet af det kommende år skal der ansættes i alt 125 mand ekstra indenfor politiet/PET for at klare det øgede overvågnings- og registrerings-arbejde af den danske befolkning, som regeringen lægger op til.
Oppositionen: Venstre og Konservative kræver naturligvis endnu større bevillinger til politiet.

Netavisen 25. oktober 2001