Lærernes arbejdsforhold elendige

De seneste års forringelser på skoleområdet har bevirket, at det psykiske arbejdsmiljø på hver sjette af de besøgte skoler i dag er så ringe, at Arbejdstilsynet har været nødt til at udstede varslede påbud om at forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

Det er et nedslidende, psykisk hårdt arbejde at være folkeskolelærer i dagens Danmark. Det påviser en ny undersøgelse, som Arbejdstilsynet har gennemført under overskriften: “Psykisk arbejdsmiljø – alles ansvar“. Arbejdstilsynet har i forbindelse med undersøgelsen aflagt kontrolbesøg på 187 skoler landet over, og på hver sjette skole resulterede besøget i varslede påbud om at forbedre det psykiske arbejdsmiljø.
Oveni i de mange påbud kommer, at Arbejdstilsynet (AT) har måttet udsende hele 251 vejledninger til skolerne om psykisk arbejdsmiljø. De fleste AT-påbud er givet i forbindelse med undervisningen af elever med svære problemer. Elever, som stiller store krav til læreren, samtidig med at han fortsat skal tage sig af resten af klassen. Lærerne er, ifølge undersøgelsen, simpelthen ikke altid klædt på til at tackle de vanskelige elever.

Undersøgelsen påpeger, at manglen på klare mål er et stort problem. Forventningerne til lærerne fra samfundet generelt og fra forældrene er øget, mener AT, men også den stigende arbejdsbyrde og det voksende tidspres er et alvorligt problem i forbindelse med lærernes elendige psykiske arbejdsmiljø.
Endelig peger undersøgelsen på manglende samarbejde på skolerne og støtte til lærerne som et af de større problemer, som er blevet aktualiseret af ændringer i undervisningen, hvor samarbejde i teams mv. vinder stadig mere indpas.

Hvorom alting er, selvom det ikke nævnes i undersøgelsen, har de idelige kommunale nedskæringer indenfor folkeskoleområdet og de deraf klart forringede arbejdsforhold for lærerne samt muligheder for en kvalificeret undervisning af børnene, haft klare konsekvenser.
Ifølge Karsten Holst Nielsen, organisationsformand i Danmarks Lærerforening, må kommunerne til at sikre, at lærere og skoleledere får de redskaber, som er nødvendige til at leve op til de krav, som stilles til dem. Kommunerne har ifølge DL en forpligtigelse til at få de skolepolitiske målsætninger til at hænge sammen med hverdagen på skolerne

Netavisen 25. oktober 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne