Fagligt aktiv tildelt erstatning for uberettiget fyring

Arbejdsmarkedsstyrelsen skal betale 400.000 kr. for uberettiget fyring af en ansat som følge af hans virke som sikkerhedsrepræsentant for 200 kollegaer. Den ansatte blev ellers bekvemt nok afskediget i forbindelse med en sparerunde i Arbejdsmarkedsstyrelsen.
Lidt for bekvemt. Der er blevet sat pris på, hvad det koster for en statslig arbejdsgiver at skille sig af med en besværlig sikkerhedsrepræsentant. 400.000 kr. Dommen er entydig. Der var klart tale om en uberettiget fyring. Men han får ikke sit gamle arbejde tilbage.

Som formanden for Funktionær- og Inspektørforeningen, Finn Johansen udtaler, så er konklusionen på den afsagte dom, at den ansatte blev fyret, fordi han var fagligt aktiv. Han havde mere end svært ved at få ledelsen til at tage sikkerhedsspørgsmålene alvorligt og ikke engang de lovpligtige møder i sikkerhedsudvalget blev holdt. Da lejligheden bød sig, blev han fyret som straf for sit virke, på trods af, at han var valgt som sikkerhedsrepræsentant.

Den tidligere ansattes job i Arbejdsmarkedsstyrelse var at tage sig af det overordnede administrative og økonomiske tilsyn med al byggeri i Arbejdsmarkedsstyrelsens regi. Men ovenpå afskedigelsen af den ansatte, der efter sigende skete som led i en sparerunde, blev en ny ansat i samme stilling, så det var umuligt for Arbejdsmarkedsstyrelsen at smyge sig udenom den reelle begrundelse for fyringen – at den ansatte var alt for fagligt aktiv set med arbejdsgiverens øjne.
Finn Johansen finder det “pinligt”, at en statslig arbejdsplads under Arbejdsministeriet gør sig skyld i den slags forseelser.

Ifølge dommen nyder en sikkerhedsrepræsentant samme beskyttelse som en tillidsrepræsentant. Om dommen vil få den ønskede virkning, at offentlige arbejdsgivere fremover vil vige tilbage for at fyre besværlige ansatte, som tager deres tillidsposter alvorligt, er dog en helt anden sag.
Det afhænger af, om prisen overhovedet er skæmmende nok. 300.000 kr. i erstatning for uberettiget fyring plus tre måneders løn. I alt 400.000 kr.

Netavisen 20. oktober 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne