DDF-Kampagne i børnehaver: smid muslimerne ud af landet

Den danske Forening har startet en “slikonkel-kampagne”, som henvender sig til børnehaver med budskabet om etniske børnehaver i Danmark, om advarsler om den muslimske fare og forståelse for kravet om udsmidning af muslimer i Danmark.

Racisme og fremmedhad skal ind med modermælken, hvis det står til Den danske Forening, som har indledt en kampagne om den muslimske fare i Danmark for at få børnene til i en meget tidlig alder at forstå, hvorfor alle muslimer skal smides ud af landet. En kampagne, som retter sig imod de tre til femårige børn i daginstitutionerne.
Racisterne i DDF tilbyder gratis at komme ud i børnehaverne som “slik-onkler”, som skal opføre teaterstykker om f.eks. det hurlumhej, der opstår, hvis en dansk dreng forelsker sig i en muslimsk pige eller eventyr som “Sørens sorte samvittighed” om en femårig dreng, hvis forældre skjuler en illegal indvandrer og i samarbejde med sin onkel, der er medlem af Den danske Forening, melder sine forældre til politiet.

Peter Neerup Buhl, styrelsesmedlem i DDF og folketingskandidat for Fremskridtspartiet, lægger ikke skjul på formålet med kampagnen: at få indført etnisk adskillelse i de danske børnehaver og lære børnene, de danske børn, at deres opgave bliver at få smidt muslimerne ud af landet. Derfor er det vigtigt, at de tidligt forstår alvoren af den udvikling, der foregår lige nu i Danmark, hævder han.
Foreløbigt har DDF rettet henvendelse til 10 københavnske børnehaver, men DDF forbereder en landsturne.

Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, BUPL, tager skarpt afstand fra DDF’s “tilbud”. – Hvorfor har DDF en interesse i at skabe en konflikt mellem børn fra forskellige kulturer? Det her tenderer racisme, udtaler formanden Bente Sorgenfrey. BUPL vil overveje, hvilke konsekvenser forbundet vill drage af Den Danske Forenings henvendelse.

Børnehaven “Hylet” i det centrale København er en af de ti børnehaver, som har modtaget brevet fra Den Danske Forening. Ifølge pædagog Erik Nielsen fra Hylet anvender Den Danske Forening mekanismer, som minder uhyre meget om dem, man så hos nazisterne. Skal børn nu opdrages til at angive deres forældre?, spørger han og fortsætter: Vi skal lære børnene at tale og leve sammen i stedet for at skabe had.

Netavisen 19. oktober 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne