Kun dristig massekamp kan stoppe krigsvognen

Af Kommunistisk Politik

Der skal opbygges og udvikles en bred anti-krigsbevægelse – for KRIG ER IKKE LØSNINGEN – og USA’s KRIG MÅ STOPPES!
USA ikke bare truer med, men vil kaste verden ud i en langvarig, omfattende, krig. En krig hvor nye våbentyper og nye krigsstrategier skal afprøves. En krig hvor krigsindustrien spinder guld, hvor sønner, fædre, spædbørn og bedstemødre skal sønderflås, lemlæstes og myrdes.
Krigsvanviddet skal stoppes. Krig er ikke løsningen. Kun syge hjerner kan tro, at man kan bombe og myrde de virkelige årsager til terroraktioner væk. Det at en terroraktion denne gang har krævet amerikanske civile ofre giver ikke USA nogen som helst moralsk ret til at starte en krig mod andre nationer med deres befolkninger som gidsler og ofre. USA’s krigserklæring om en langvarig terrorkrig – Bush-doktrinen – overtræder al international lov og ret.
USA’s krig er ikke en krig mod terrorisme – men en terrorkrig. Slet og ret.

Verdens folk ønsker ikke krig. Overalt – også i USA, Europa og Danmark – ser vi protester og demonstrationer vokse frem i disse dage. Selv internationale meningsmålinger viser en overvældende modstand mod den krig, USA har annonceret og indledt.
Bekymring, angst og frygt bliver omsat til handling – – – til råbet – Start ikke denne krig! Stop denne krig!
Budskabet om, at starter USA sin krig mødes man første gang klokken slår 20.00 på byens centrale plads rundt i de danske byer spredes i disse dage.
Det må sikres, at en antikrigsbevægelse får en bredde, der kan udvikles til en folkelig bevægelse, der omfatter og knytter sig til alle de mennesker det berører: det store flertal, alle arbejdende, alle progressive mennesker i dette land. Hvor initiativer fra demonstrationer, udtalelser fra klubgeneralforsamlinger, arbejdspladser, organisationer, studenter -og elevråd til kulturbegivenheder mod krigen kan udfoldes og smelte sammen.

Den danske regering og statsministeren har egenhændigt udråbt Danmark klar til krig!! Det er med andre ord en regering klar til at marchere hen over arbejderklassens og befolkningens uimodsigelige krav og ønske om fred. Svaret må derfor være lige så klart: Ikke en øre – ikke en mand til den krig! Rejs kampen mod dansk krigsdeltagelse overalt!

Krigsvanviddet vil sætte sin dagsorden på alle klassekampens felter. I den internationale og den nationale klassekamp. Med det som påskud tages ny skridt til opbygningen af EU som militær stormagt. Med det som påskud laves finansloven om til oprustning og krig til fordel for monopolerne og på de arbejdendes bekostning. En ny ‘terrorlov’ ligger klar til vedtagelse i afsindigt tempo. Den er et grundlæggende angreb på de tilkæmpede demokratiske rettigheder.
Monopolkapitalen og arbejdsgiverne forlanger øjeblikkelig tilbageholdenhed af arbejdernes krav – statsapparaterne indrettes til svækkelse af arbejderklassens kampmuligheder. Hvad vi ser i stor målestok i USA udspilles også i EU og herhjemme: monopolkapitalens diktatur træder stadig tydeligere frem. Dets ansigt er krigens, racismens og fascismens.

Krigshysteriet og krigstrommerne skal stoppes. De uhyggelige afledte sider af dette som benzin på racismens bål mod bestemte befolkningsgrupper som syndebukke afvises og bekæmpes. Historien har en gang for alle vist konsekvenserne af dette i al sin gru.
Selv om det kan minde om 1933, så fortæl Bush og hans drabanter, fra Blair til Nyrup: Vi lever i 2001. Vi vil aldrig acceptere monopolernes sorte fremtid for menneskene.
Vær med til at give krigsmodstanden stemme!

Kommunistisk Politik/Netavisen 25. september 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne