DA har løst mysteriet om manglende ligeløn

At mænd får væsentlig højere løn end kvinder skyldes ikke manglende ligeløn. Dansk Arbejdsgiverforening, DA har regnet sig frem til, at det derimod skyldes forskelle i job, funktioner, overtid, engagement og samarbejdsevne. Derfor ingen grund til at offentliggøre lønstatistiker.

DA har netop fremlagt tal, der skal bevise, at kvindernes forsatte krav om ligeløn er helt uberettiget. Kun hvis man ser på lønseddelen og lønudbetalingen kan man tale om store lønforskelle mellem mænd og kvinder. Det fastslår DA i sin Arbejdsmarkedsrapport 2001. Her viser selv DA’s sminkede tal, at arbejderkvinder tjener 15,4 % mindre og funktionær-kvinder 25,7 % end mændene i samme grupper.

Ifølge arbejdsgiverne skyldes langt det meste af lønforskellene, at kvinder vælger brancher med generel lavere og dårligere løn. At kvinder vælger dårligere betalte jobs. At kvinder vælger jobfunktioner, der aflønnes lavere. At kvinder er dårligere uddannet. At kvinderne ikke tager så meget overarbejde som mænd. At kvinder har langt mere sygefravær bl.a. pga. af børn. At kvinder tager langt mere barselsorlov. Osv. Osv.
Kort sagt – langt det meste i den manglende ligeløn er kvindernes egen skyld. Når de hele tiden vælger dårligere betalte jobs. Når de stadig vil have familie og børn ved siden af arbejdet.

DA’s administrerende direktør, Jørn Neergaard Larsen, mener, at der kun resterer en forskel på tre-fire procent i lønnen, der aldrig vil kunne forklares. Idet den afhænger af ikke-målbare kvaliteter som for eksempel engagement og samarbejdsevne!!!!

Én ting er DA’s direktørs påstand om, at der skulle være en uforklarlig forskel på mænds og kvinders engagement og samarbejdsevne, der på forunderlig vis kontant afspejles på lønkontoen.
Noget andet er fuldstændig at lade som om Arbejdsgiverforeningen aldrig har hørt om “individuel løn”, “Ny løn” og hvad det ellers kaldes. Lønsystemer der netop går ind og bruger kriterier som engagement og samarbejdsevne til at fastsætte lønnen. Og lønsystemer, som alle undersøgelser har vist har sendt ligelønsspørgsmålet mange år tilbage i tiden. Kvindernes uligeløn er vokset med de nye lønsystemer.

Dansk Arbejdsgiverforening vil med sin Arbejdsmarkedsrapport 2001 “bevise”, at selv den stærkt reducerede ændring af Ligelønsloven regeringen foreslog i foråret omkring visse muligheder for offentliggørelse af lønstatistiker er helt unødvendig. Med deres rapport bekræfter de tværtimod, at loven bør udvides, så ingen kan pålægges at holde lønforhold hemmelig. Arbejdsgiverne bør have fuld pligt til at offentliggøre lønforhold.

På Ligeløn-konferencen ved 25 året for ligelønsloven i februar kom regeringen med store ord om opgøret med den manglende ligeløn.. Ingen har imidlertid hørt noget siden. Kvindernes uligeløn vokser forsat. Og den er ikke spor uforklarlig.
Arbejdsgiverne tjener tykt på den.

Læs også:
25 år uden ligeløn KP 3, 2001

KP-Netkommentar 28. september 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne