Krisen rammer ATP

Den økonomiske krise rammer nu pensionisternes ATP udbetalingerne.
Danske arbejdere bliver nu stillet overfor , at der måske ikke bliver tilskrevet bonus på deres ATP-pension som følge af de voldsomme kursfald på aktie- markedet.

Også ATP-fonden har kastet en stor del af pensionsmidlerne ud som risikovillig kapital på aktiemarked – og tabt. Direktør Lars Rohde fra Arbejdsmarkedets Tillægspension, ATP, oplyser, at den lovbestemte pensionskasse har tabt 25 mia.
kroner ud af reserver på i alt 60 mia. kroner, efter at terrorangrebet på USA fik aktiekurserne til at dykke dramatisk.

“Det er en højst usædvanlig situation, og vi er alle blevet fattigere. Det betyder, at muligheden for at udbetale bonus nedsættes,” siger han. Men ATPs direktør skal jo heller ikke leve sin pensionist tilværelse på en folkepension og ATP bidrag.
De seneste par år har der været udbetalt 2 procent i bonus hvert år. Det samme bliver tilfældet i 2002, men først til sommer afgøres det, hvor meget bonus der bliver tilskrevet i 2003.

Ellers har ATP ikke været i tilsvarende problemer som eksempelvis PFA og andre pensionskasser med at overholde bestemte solvenskrav som følge af aktiedykket. Der eksisterer andre regler for ATP, idet man er en lovbestemt pensionsordning.
ATP har lige i underkanten af halvdelen af sine midler investeret i aktier. Resten er placeret i obligationer og i ejendomme, og den strategi fortsættes.

Netavisen 26 september 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne