Europæiske havnearbejdere i kamp mod EU-direktiv

1200 danske havnearbejdere nedlagde i går tirsdag arbejdet i to timer over hele landet. Sammen med deres kolleger i en lang række havne i EU-landene, Sverige og Norge indbefattet, protesterede de mod et nyt EU-direktiv, der vil føre til ‘amerikanske tilstande’ i havnene.

Baggrunden for havnearbejdernes fælles protestaktioner er EU´s stadigt kraftigere indblanding i de overenskomstmæssigt aftalte løn- og arbejdsforhold til stor skade for de europæiske arbejdere. Det seneste EU-direktiv vil medføre fuldstændig liberalisering og fri konkurrence om arbejdet i EU-landenes havne, så det ikke længere nødvendigvis behøver at være havnearbejdere, der står for lastning og losning af skibe mv. Den såkaldte ‘havnepakke’ fra kommissionen åbner bl.a. mulighed for, at det er rederiernes egne søfolk, der overtager laste- og lossearbejdet. I dag er det kun registrerede og uddannede havenearbejdere, der kan udføre arbejdet.

Til Jyllands-Posten siger Henning Hyllested, formand for Losseklubben i Esbjerg Havn:
– Så vil rederierne bruge billig udenlandsk arbejdskraft, så der ikke er brug for danske havnearbejdere mere.

50 danske trafikhavne mærkede arbejdernes protester. Over hele EU var det titusinder, som deltog i aktionen, som var arrangeret af den Internationale Transportarbejder Føderation ITF.
Havnearbejdernes forbund i Danmark, SiD, har sammen med havnearbejderforbundene i de andre EU- lande protesteret mod direktivet, der ifølge forbundene alene har til formål at begrænse rederiernes omkostninger – på havnearbejdernes bekostning.

Direktivet skal behandles i EU-parlamentet den 10. oktober, hvor der foreligger et ændringsforslag til kommissionens. Det er usikkert, om det bliver vedtaget. Havnearbejderne har i al fald vist, at de ikke vil finde sig i det.
Arbejdsgiverne vil indbringe aktionen for Arbejdsretten som ‘overenskomststridig arbejdsnedlæggelse’.

Netavisen 26. september 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne