SiDs kongres: Udliciteringsdebatten fusede ud

Den konsekvente modstand imod privatisering/udlicitering af offentligt arbejde blev ikke styrket på den nyligt afholdte SiD-kongres. Tværtimod. Det lykkedes for SID-ledelsen at forhindre en egentlig debat og få de afdelinger, der havde stillet ændringsforslag om en skarpere afstandstagen fra SiD til udlicitering, til at trække deres forslag tilbage.

Teksten i SiD-kongressens udtalelse omkring privatisering/udlicitering blev ændret til: “SiD vender sig imod privatisering og udlicitering af den offentlige sektor for privatiseringens og udliciteringens egen skyld, men vi ønsker at udvikle den offentlige sektor”. Formuleringen i det oprindelige forslag lød: “SiD vender sig imod ideologisk betinget privatisering og udlicitering af den offentlige sektor, men vi ønsker at udvikle den offentlige sektor”.

Forslaget om at tage fuldstændig afstand fra udlicitering og privatisering blev afvist af SiD-formand Poul Erik Skov. Med den udsøgte begrundelse, at man i så fald ville være lige så religiøse, som man i SiD beskylder Venstre for at være i kampen for udlicitering og privatisering.

Med en ren kosmetisk ændring af privatiserings/udliciteringsafsnittet kvalte SiD-ledelsen aåldes alle tilløb til en skarpere modstand mod udlicitering/privatisering af offentligt arbejde.

Med andre ord: SiD vil heller ikke fremover være nogen konsekvent modstander af privatisering og pålidelig forbundsfælle i den fortsatte kamp mod udlicitering/privatisering af offentligt arbejde. Det er ikke fra forbundet som sådan, at oprøret imod den socialdemokratisk privatiserings/udliciteringspolitik, som følger direktiverne fra EU, udspringer.
SiD er, når det kommer til stykket, ikke nogen garant for en anden politik end den arbejderfjendske EU-politik, som Socialdemokratiet står i spidsen for.

Se også:
SiD-kongres: Får de ufaglærte mæle?

Netavisen den 18. september 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne