SAS-bestyrelse “frikendt”

Den granskningsgruppe, som SAS-bestyrelsen selv nedsatte for at se nærmere på forløbet omkring en af årets største økonomiske skandaler i Norden, har fremlagt resultaterne af sine “undersøgelser”. Der er på den ene side tale om pure frikendelse for enhver form for ansvar for de af SAS og Maersk Air/A.P.Møller-koncernen begåede ulovligheder. På den anden side kritiseres bestyrelsen skarpt for passivitet ovenpå EU’s ransagning mod de to selskaber sommeren 2000.

Indtil da havde bestyrelsen for SAS ifølge granskningsgruppen hverken kendskab til eller mistanke om nogen ulovlige prisaftaler. Derefter burde bestyrelsen have grebet ind, selvom man stadig ifølge granskningsgruppen ikke havde kendskab til en intern undersøgelse, som ellers påviste, at der uden tvivl var indgået ulovlige prisaftaler.

Bestyrelsen blev imidlertid af den daværende administrerende direktør underrettet om, at EU lå inde med tungtvejende beviser, uden at det fik nogen reel indflydelse. Der blev ikke lagt pres på ledelsen for at komme til bunds i sagen, og sagen blev heller ikke omtalt i regnskaberne for år 2000. I foråret trådte den administrerende direktør tilbage og påtog sig desuden ansvaret for de ulovlige prisaftaler. Granskningsgruppens kritik af bestyrelsens passivitet har fået bestyrelsen til træde af. Den fortsætter dog midlertidigt, indtil en ny er udpeget.

Dermed synes skandalen omkring de to danske/skandinaviske monopolers grove udnyttelse af deres monopolstilling til at skovle monpolprofitter i kassen at være officielt afsluttet med, at topledelserne både i A.P.Møller-koncernen og i SAS slipper for at blive stillet til regnskab for ulovlighederne – og uden, at afsløringen af de indgåede ulovlige prisaftaler tilsyneladende vil få nogen positiv virkning i forhold til øget konkurrence på det skandinaviske marked og dermed billige priser.
Som en af sine sidste handlinger har bestyrelsen besluttet at anke EU-dommen – en bøde på i alt 360 millioner svenske kroner. Ovenpå granskningsgruppens kritik af, at SAS ikke havde anket dommen.

Anders Eldrup bliver som administrerende direktør i DONG på trods af den skarpe kritik af hans og de øvrige bstyrelsesmedlemmers passivitet overfor SAS-ledelsen. Blandt andet SF havde krævet, at departementschefen i trafikministeriet skulle afskediges som af følge af hans inkompetence.

Alt tyder på, at de egentlige bagmænd bag den økonomiske skandale kan vaske hænder i ro og mag. Både når det drejer sig om den øverste ledelse i A.P. Møller-koncernen, i SAS og de skandinaviske stater/tregeringer. Der er udpeget syndebukke for den økonomiske skandale, og bestyrelsen for SAS er trådt tilbage. Der er lagt låg på sagen, selvom stanken ikke helt er fjernet.

Netavisen den 18. september 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne