USA og Israel forlader racisme-konferencen

I går gjorde USA og Israel alvor af truslerne om at forlade FNs verdenskonference mod racisme – efter at et forsøg på at ændre udkastet til slutdokument i retning af et ‘kompromis’ om spørgsmålet om Israel fra bl.a. Norge og Canadas side var slået fejl.

Det har udløst stor vrede. Konferencen er i gang med at behandle spørgsmålet om slaveri og kolonialismens konsekvenser, og mange afrikanske lande har skærpet kravet om undskyldning og økonomisk kompensation. En talsmand for den sydafrikanske regering sagde:
– Det er den generelle holdning hos alle de delegerede, at USA ikke ønsker at konfrontere de virkelige problemer omkring slaveriet og alle dets manifestationer.

USA begrundede sin udvandring med, at det var ‘vredt over forsøg fra nogle delegeredes side på at udstille Israel som en racistisk stat’. Udenrigsminister Colin Powell – der på Bush’ ordre har boykottet konferencen og i stedet sendt en lavt rangerende diplomatgruppe – afviste det officielle resolutionsudkast fra konferencen og beskrev det som ‘et hadefuldt sprog’.
Israel fulgte øjeblikkelig USA – og udenrigsminister Shimon Peres betegnede konferencen som ‘en farce’.

Mange delegerede mente imidlertid, at USA’s udvandring snarere blev udløst af frygten for at komme til at stå overfor massive økonomiske erstatningskrav for det amerikanske negerslaveri fra afrikanske amerikanere. Udvandringen kom, da mange afrikanske lande skærpede kravet om en undskyldning og erstatning for den transatlantiske slavehandel.
Med tilbagetrækningen fra konferencen har USA og Israel imidlertid ikke opnået andet end at udstille deres internationale isolation.

Nu konfronteres en række europæiske lande – heriblandt Storbritannien, Spanien, Portugal og Holland – med kravet om en undskyldning for slavehandelen mellem det 17. og 19. århundrede. De nævnte fire lande vil ikke rykke ud med en undskyldning – da det ville juridisk kunne bane vejen for en række økonomiske erstatningskrav. De erklærer sig villige til at fordømme slavehandelen af i dag (som de kun perifert er berørt af) som ‘en forbrydelse mod menneskeheden’.
Den moderne slavehandel er af større omfang end da den transatlantiske slavehandel kulminerede for 200 år siden.

Overfor den massive amerikanske og EU-landenes modstand mod erklæringer, der kunne frembringe økonomiske erstatningskrav mod både lande og nuværende multinationale selskaber, har NGO-forummet foreslået, at der oprettes en særlig FN-domstol til at behandle spørgsmålet.

Se også:
Racismekonferencen i Durban: Israel på anklagebænken

Teksten til det omstridte resolutionsudkast (engelsk)

Netavisen 4. september 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne