Jobformidlingen skal privatiseres

Under påskud af at komme de formålsløse aktiveringer til livs, barsler Arbejdsminister, Ove Hygum (S), i disse dage med en ny arbejdsmarkedsreform. Samtlige partier i Folketinget spiller med – valgkampen inviterer til uforpligtende løfter.
Arbejdsløse har i årevis kendt til og levet under indholdsløse tvangsaktiveringer.
Nu skal det laves om, buldrer samtlige partier.
Når man kigger planerne for en ny arbejdsmarkedsreform efter i sømmene, afsløres det da også, at formålet er et helt andet. På centrale felter eksisterer der stor enighed om nye angreb på arbejderklassen. Regeringspartiet, De Radikale, udtrykker i deres platform det meget præcist (Venstre og Konservative betegner forslaget som en afskrift af deres):

Jobformidlingen skal privatiseres; dvs. udbydes fra a-kasser til private og formidlingshuse mm.
Rådighedsvurderingen flyttes til Arbejdsformidlingen, hvilket altså jævnfør ovenstående kan være private firmaer
En fast kontaktperson skal være den enkeltes “sparringspartner”
A-kasserne skal i højere grad fungere som advokat
Rådighedsreglerne er i dag meget stramme, hvilket har udstødt masser af arbejdsløse på trods af, at arbejdsmarkedet ikke står til rådighed med arbejde. Når rådighedsvurderingen fratages a-kasserne og lægges i private hænder, så vil tempoet i udstødningen tage yderligere fart. Nogle partier foreslår, at de fremtidige jobformidlere skal betales efter resultater, hvoraf udstødningen kan være én målestok.
Summa summarum: Desto flere arbejdsløse, der fratages dagpengeretten, desto mere overskud i formidlingsvirksomheden.
Formanden for Arbejdsløshedskassernes Samvirke, Morten Kaspersen, kritiserer udspillet:
– Det er fuldstændig vanvittigt, idet Arbejdsformidlingen ikke har den fornødne ekspertise. Vi har ansvaret for udbetaling af ydelserne. Vi kender medlemmerne bedst og kan derfor give den bedste vejledning.
Ole Sohn, arbejdsmarkedsordfører for SF, lægger også distance til forslaget:
– Vi risikerer, at de private virksomheder aktiverer de stærkere ledige, mens de svage bliver tabere.
Ole Sohn og Morten Kaspersen indtager en meget defensiv position i deres afstandtagen, der tyder på en underlæggelse af hetzen mod de arbejdsløse som nassere. Kendsgerningen er, at det er arbejdsmarkedet, der ikke står til rådighed for de arbejdsløse.

-gri


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne