Huslejestigninger har undergravet reallønnen

Hvad mange nok var klar over, slås nu fast af Danmarks Statistik. Det er blevet væsentligt dyrere at bo til leje siden 1980 og det vil blive stadigt dyrere. Huslejestigninger, øgede indbetalinger til konti for vedligeholdelse og grønne afgifter har medført kraftige forringelser af reallønnen for de folk, der bor til leje.

Stigningerne i husleje samt de øvrige udgifter, der er forbundet med at bo til leje, har langt overgået det generelle niveau for prisstigningerne. Hvor det normale forbrugerprisindeks siden 1980 er steget til det dobbelte, så er huslejeindekset steget hele to en halv gang. En udvikling, der skønnes at blive endnu mere udtalt de kommende år. Ikke mindst, hvis planerne om et såkaldt frit boligmarked, som de økonomiske vismænd har fremført, føres ud i livet.

Indførslen af det såkaldt frie boligmarked vil betyde en eksplosion i huslejestigningerne – stigninger på op mod 40 pct. Under alle omstændigheder vil huslejen stige kraftigt som følge af boligmangelen, af at efterspørgslen er større end udbuddet, hvorfor det “kun” er helt naturligt, som en professor ved Handelshøjskolen, Michael Møller, udtaler.

Lejerne kan se frem til fortsat udhuling af reallønnen, som følge af huslejernes himmelflugt.

Netavisen 1. september 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne