Ingen konkret handling bag forslag om forbedret sygehus-hygiejne

Regeringen vil nu gøre noget ved den efterhånden elendige hygiejne-tilstand på de danske sygehuse, siger den. Men det skal ske via afsætning af 4 mill. kr. til et center for hygiejne – ikke ved at bevilge penge til sygehusene eller stoppe privatiseringen af rengøring mv.

Den elendige hygiejne, der efterhånden breder sig på de danske sygehuse som følge af mange års nedskæringer og privatiseringer af rengøring, vask mv. betyder, at 100.000 patienter hvert eneste år smittes af infektioner. At medicinen mod det stigende antal infektioner er nærliggende – øgede bevillinger til sygehusene og stop for privatisering på sygehusområdet – får ikke regeringen til at gribe direkte ind for effektivt at forbedre de elendige hygiejne-forhold.

Den socialdemokratisk ledede regering vil alligevel gerne give folk indtryk af, at man vil gøre en ekstra indsats for at forbedre hygiejnen, så derfor vil man på finansloven afsætte 4 mill. kr. til et center i hygiejne, som efter sigende skal nedbringe omfanget af infektioner med 25 pct. indenfor de næste 4 år.

Der er godt 8 pct. af de indlagte på sygehusene, der rammes af infektionssygdomme. Heraf døde flere hundrede. Den førte sygehuspolitik med stadige nedskæringer og forringelser af de ansattes arbejdsforhold, som har fået yderligere skub via privatiseringen indenfor sygehusvæsenet, gribes der ikke ind for, så der vil, i bedste fald, blive tale om en meget begrænses indsats for at forbedre hygiejnen på sygehusene.

Det kommende center for hygiejne lægges ind under Seruminstituttet, og de 4 mill. kr., der årligt afsættes til projektet, findes via besparelser andre steder på Seruminstituttets budget. Så viljen til en effektiv indsats kan ligge på et meget lille sted.

Netavisen 29. august 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne