Unionsforfatning – men ikke folkeafstemning

Regeringen vil have en EU-grundlov, men vil ikke garantere en folkeafstemning. ‘Der lægges op til det helt store lusk’, siger Dorte Grenaa, formand for Arbejderpartiet Kommunisterne.

Udenrigsminister Lykketoft fremlagde i går den danske regerings principielle ja til en ny EU-traktat fra den planlagte forfatningskonference i 2004. Men han vil ikke garantere, at en ny traktat sendes til folkeafstemning. Til dagbladet Jyllands-Posten siger han:
– Man skal ikke gøre det til et princip med folkeafstemninger, hvis der ikke er suverænitetsafgivelse i grundlovens forstand.

Dorte Grenaa, formand for Arbejderpartiet Kommunisterne APK:
– Nu må EU-modstanden for alvor være på vagt. Først var Nice-traktaten ifølge regeringen ikke suverænitetsafgivelse i grundlovens forstand. Nu lægger den op til, at en egentlig EU-grundlov heller ikke er det. For det er hvad den ny traktat vil være. Der lægges op til det helt store lusk.
– Sjovt nok vil Socialdemokratiet jo samtidig helt have fjernet grundlovens paragraf 20 om suverænitetsoverdragelse. Det er det, som Metals forslag til grundlovsrevision lægger op til.
– Man skal heller ikke tage fejl af, at SF allerede er med i luskeriet
, siger Dorte Grenaa.
Hun kalder Lykketofts kærlighedserklæring til EU som verdenssamfundets mest progressive kraft for ‘kvalmende demagogi’.

SFs Holger K. Nielsen kalder derimod talen for ‘den bedste tale en dansk udenrigsminister har holdt om EU-politik’ Han betegner den som det første forsøg på en ‘brobygning’ om EU i befolkningen. Den har ‘lagt nogle gode sten og sat nogle bropiller du’, siger han til EU-observer.

Junibevægelsens Jens Peter-Bonde roser på samme linje Lykketoft for ‘en flot vision i det globale samarbejde’ – men konstaterer også at regeringen vil have en EU-grundlov i modstrid med befolkningen:
– Regeringen har i realiteten accepteret at EU skal have en forfatning og en langt mere vidtgående integration. Den praktiske konsekvens er, at EU vil komme et stort skridt nærmere en statsdannelse. Regeringen siger nu ja til, at der kan nedsættes et forfatningsgivende konvent, som skal udarbejde forslaget til den nye EU-forfatning. Det er samme model som blev benyttet ved udarbejdelsen af EU’s Charter for grundrettigheder, hvor føderalisterne havde det store flertal, siger Jens-Peter Bonde til EU-observer.

Se også
Nationalt kompromis nr. 2
Kommentar til Lykketofts tale: ‘EU-Verdenssamfundets progressive kraft’

Netavisen 24. august 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne