ISS i strid modvind

I Assens gør pædagoger og forældre nu oprør mod de alvorlige konsekvenser, som udliciteringen af daginstitutionerne til ISS har medført, men Assens Kommune er ingen undtagelse. Overalt i landet, hvor ISS har overtaget arbejdsopgaver fra amter og kommuner, har resultatet været det samme. Det har ført til ringere arbejdsforhold og dårlige udførsel af arbejdet.

Den multinationale danske koncern ISS har været en af de store vindere i kampen om udlicitering af offentligt arbejde indenfor rengøring, børnepasning, m.m. Mastodonten har virkeligt forstået at rage opgaver, der tidligere blev løst i amtsligt eller kommunalt regi, til sig.

Men konsekvenserne af, at ISS har overtaget arbejdet, har efterhånden klart vist sig i form af dårlige service og væsentligt forringede arbejdsforhold. Med udbredt utilfredshed og i massevis af protester til følge. Senest er forældre og pædagoger i Assens gået til kamp mod udliciteringen/privatiseringen af daginstitutionerne i byen, hvor Assens Kommune sidste år overlod pasningen af børnene til Jydsk Rengøringsselskab, der så siden er blevet opslugt af ISS. Forældrene og pædagogerne forlanger, at børnepasningen på ny overgår til kommunalt regi.

Desuden har ISS netop mistet rengøringen på Rigshospitalet i København. Tre andre private firmaer vandt den seneste udlicitering af rengøringen. Deres tilbud var klart billigere, end det ISS kom med, men de ansatte advarer mod at tro på, at arbejdsforholdene eller rengøringsstandarden dermed bliver bedre. De ansatte vil blive tvunget til at knokle endnu hårdere til en dårligere betaling og standarden af rengøringen vil om muligt blive endnu ringere end i dag.
I Greve opsagde byrådet kontrakten med ISS i marts i år. I Frederiksberg Kommune trak ISS sig selv ud af aftalen i januar, og i Aalborg har ISS efter mange problemer trukket sig fra kontrakten om rengøring af 140 kommunale institutioner pr. 1. juli. Og listen er længere.

Skandalerne omkring ISS´s overtagelse af offentligt arbejde, rengøring, børnepasning m.v., hober sig op. Det er på tide at få smidt ISS og de øvrige private selskaber, der tjener fedt på privatiseringen af offentligt arbejde, på porten. At sætte en effektiv stopper for forringelserne af den offentlige service via udlicitering/privatisering.

Se også
Strejke mod ISS-børnehaver i Assens
Børn – dem privatiserer man da
Fra ét monopol til et andet

Netavisen 24. august 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne