Det palæstinensiske folk beder om din støtte

Et års desperat, men kompromisløs kamp
med sten mod en high-tech hær

Appel om internationale solidaritetsaktioner til støtte for det palæstinensiske folks selvbestemmelsesret på ét-årsdagen for den ny intifada

Den ny Intifada – palæstinensernes folkelige oprør – er allerede ved at nærme sig sin etårsdag. Hvad der i de vestlige medier fremstilles som en urimelig krig mellem fanatiske repræsentanter for ekstremistiske religiøse grupper er intet andet end den desperate kamp for overlevelse for et folk, som berøves selve grundlaget for sin eksistens, mod en besættelseshær finansieret og udstyret af Vesten med de mest sofistikerede våben. Kun denne desperation kan forklare, hvorfor denne ulige kamp i modsætning til al beregning har varet så længe. Og det er denne desperation, som viser at det palæstinensiske folk tilsyneladende ikke har noget andet valg.

Palæstinenserne er et af de folk, som lider hårdest under USA’s og dets europæiske allierede og Japans globale herredømme. De forholdes fortsat den elementære demokratiske rettighed som hedder ret til selvbestemmelse af kolonimagten Israel, som udbytter palæstinenserne som billig arbejdskraft og dømmer dem til at leve i den yderste nød og under en besættelsesmagts racistiske terror.

De zionistiske besættelsesstyrker fortsætter deres masskre på det palæstinensiske folk, som fører modstanden videre. De vetslige medier legitimerer de israelske forbrydelser med den ‘palæstinensiske vold’. Virkeligheden stilles på hovedet – for uden besættelse ville der ikke være behov for modstand. Det er faktisk en Davis kamp mod Goliat, hvor palæstinenserne forsvarer sig med sten og rifler mod de mest avancerede våben som tanks, kanonskibs-helikoptere og tilmed fly, som krysteragtigt sættes ind mod civile. Næsten et tusinde palæstinensere er indtil videre blevet dræbt, mange af dem babyer og børn, både af hæren og af fascistiske bosættere. Og dødstallet vokser til stadighed. Titusinder er blevet sårede – ofte med overlæg, så de vil være handikappede resten af livet.

I ti år har palæstinenserne håbet på en varig fred med Israel og har gjort alt, hvad der var muligt for at opnå den. Deres ledelse har tilmed accepteret særdeles ugunstige betingelser. Mens de anerkendte Israel og således også accepterede den zionistiske erobring af palæstinensisk territorium opnåede de til gengæld ikke engang en gennemførelse af FN-resolution 424, som kræver fuldstændig israelsk tilbagetrækning fra det palæstinensiske områder Vestbredden og Gaza, der blev besat i 1967. Alle disse indrømmelser til aggressoren har vist sig at være forgæves.

I tilbageblik står det klart, at Israel aldrig har stræbt efter fred. Jødiske bosættelser i de besatte områder er hverken blevet stoppet eller formindsket, men tilmed optrappet. Ødelæggelsen af palæstinensiske huse og røveri af jord gennemføres non-stop. Palæstinensisk landbrugsjord ødelægges bevidst, og økonomien stranguleres yderligere ved gentagne gange at afspærre de besatte områder. Den palæstinensiske andel af vandet bliver stadig mindre. Bosætterne sprinkler deres grønne haver, mens palæstinenserne ikke engang har drikkevand nok. De besatte områder er blevet opsplittet og fragmenteret af militære vejanlæg og installationer, som betyder hidtil usete vanskeligheder i muligheden for at bevæge sig rundt, og i særdeleshed til Jerusalem.
Dette er ikke en fremgangsmåde hos én, der stræber efter fred. Israel har altid søgt at gennemføre den zionistiske besættelse af hele Palæstina med alle midler, indbefattet forberedelse af krig.

Den ny Intifada er det palæstinensiske folks signal om, at det ikke længere vil acceptere en falsk fred, som i realiteten blot er et dække for dets fortløbende udslettelse som nation. Det er signal til en ny start på befrielseskampen.

Intifadaen er ikke blot en appel om den uundværlige internationale solidaritet. Den er samtidig et eksempel og en tilskyndelse til alle folkelige kræfter i verden om at rejse kampen mod den neoliberale globalisering til en verdensomspændende Intifada mod kapitalisme og imperialisme.

Vi appeller til at organisere en verdensomspændende protestmanifestation på årsdagen for den ny Intifada den 28. september og samtidig sende solidaritetsdelegationer til det besatte Palæstina for at overbringe vores internationale støtte til det palæstinensiske folk.

Stop massakren i Palæstina – Støt Intifadaen!
Øjeblikkelig tilbagetrækning af de zionistiske besættelsesstyrker!
For alle palæstinensiske flygtninges ret til at vende tilbage!
For det palæstinensiske folks ret til selvbestemmelse, indbefattet retten til at danne en uafhængig og selvstændig stat med Jerusalem som hovedstad!

Antiimperialistisk Lejr (Antiimperialist Camp)

16. august 2001


Arbejderpartiet Kommunisterne APK har tilsluttet sig denne appel.
I Danmark arrangeres der demonstrationer og protester på årsdagen for Intifadaen i det mindste i København, Odense og Århus.
Antiimperialistisk Lejr gennemfører årlige antiimperialistiske træf, omfattende partier, organisationer og bevægelser fra alle verdensdele, senest i begyndelsen af august i år i Italien.

Se også
Den Antiimperialistiske Lejrs (Campo Antiimperialista) hjemmeside
Appellen på engelsk

Netavisen 23. august 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne