Fagforeningsfjendske Venstreforslag – helt i EU’s ånd

Venstre har i sine valgudspil fremsat en række fagforeningsfjendske forslag, som vil betyde en klar svækkelse af den høje organisationsgrad på det danske arbejdsmarked samt en undergravning af det danske overenskomstsystem, herunder oprettelse af tværfaglige arbejdsløshedskasser og lovindgreb, der skal åben op for udvidet brug af deltidsarbejde.

Oprettelsen af nye, tværfaglige arbejdsløshedskasser ad lovgivningens vej har til formål at nedbryde den indflydelse på a-kasserne, som fagforeningerne i dag har, og vil bevirke, at interessen for at stå i fagforening vil mindskes. Konsekvensen vil blive, at antallet af fagligt uorganiserede på det danske arbejdsmarked vil stige, mens lovindgrebet om øget brug af deltidsarbejde vil tvinge flere til at tage arbejde på deltid mod deres vilje.

SID betegner forslaget om lovgivningen om deltidsarbejde for et opgør med den danske aftalemodel på arbejdsmarkedet og dermed på de kollektive overenskomster. Poul Erik Skov Christensen, der er formand for SiD, kalder det et attentat mod et af kerneområderne i det danske overenskomstsystem: nemlig arbejdstidsbestemmelserne. Et attentat, som SiD vil bekæmpe med alle lovlige midler . . .

At SiD på ingen måde har gjort sig særligt bemærket ved at gå aktivt mod EUs stigende indblanding på det danske arbejdsmarked – et attentat mod det danske overenskomstsystem, som er sket med den socialdemokratiske ledede Nyrup-regerings accept via EU vedtagelse af overenskomstbestemmelser gældende for samtlige EU-lande, samt med LO-toppens billigelse, og som Danmark allernådigst har fået lov til at implementere i de danske overenskomster – er en anden sag.
Nu gælder det om at støtte Socialdemokratiet i den kommende valgkamp – ved at fremstille Venstre som specielt fagforeningsfjendsk samt friholde Socialdemokratiet for de voldsomme forringelser af de faglige rettigheder, som regeringen Nyrup har gennemført.

Det er ikke så svært. Venstre har med forslag om forbud mod eksklusivaftaler og begrænsninge af lovlige kampskridt på arbejdsmarkedet klart bekendt kulør.
SiD udtaler, at Venstres udspil klart viser, at det egentlige mål er et opgør med den danske model og dermed et forsøg på at svække dansk fagbevægelse. Venstre har åbenbart lagt en strategi, som vi har set det i New Zealand, hvor et velfærdssamfund blev forandret til en minimalstat.

Der er ingen tvivl om, at Venstres forslag om yderligere lovgivning på arbejdsmarkedet er decideret fagforeningsfjendske, at de yderligere vil styrke den igangværende EU-undergravning af det danske overenskomstsystem på arbejdsmarkedet og vil resultere i en lavere faglig organisationsgrad. Målet er at svække mulighederne for at føre faglig kamp i Danmark, at svække arbejderklassens kamp for sine rettigheder.
Men – men: De samme mål har den EU-dikterede politik for arbejdsmarkedet, som regeringen Nyrup står i spidsen for.
Uanset hvilken regering, der kommer til magten efter det næste folketingsvalg, vil den politik, der føres, fortsat være udpræget arbejderfjendsk.

KP-Netkommentar 22. august 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne