Terrorisme i USA og amerikansk missilskjold

Ifølge USA handler det amerikanske missilskjold om at forsvare sig mod terrorangreb fra udvalgte “slyngelstater”, men kendsgerningen er, at langt hovedparten af alle terrorhandlinger i USA har en amerikansk afsender og er rettet mod de nederste i det amerikanske samfund.
Det viser en undersøgelse foretaget bl.a. af FBI og offentliggjort i det amerikanske tidsskrift Scientific American (juni 2001).

Undersøgelsen vurderer antallet af terrorangreb mod amerikanere til at være et sted mellem 250.000 til 300.000 inden for de sidste 20 år. Heraf er mindre end 3.000 terrorhandlinger mod amerikanske statsborgere sket uden for USA’s grænser, hvilket betyder, at over 98 pct. af al terror foregår i “Guds eget land” og udføres af amerikanere.

Den hjemlige terror er især rettet mod sorte og farvede, der udgør hovedparten af det underste USA. Her har antallet af terrortilfælde i perioden 1990-2000 ligget rimeligt konstant på ca. 10.000 terrorhandlinger om året. Herefter følger antisemitisk og antihomoseksuel motiveret terror med ca. 1000 tilfælde årligt. Fanatiske, dybt religiøse abortmodstandere har fra 1984 til 2000 stået for omtrent 12.000 terroristiske overfald på abortklinikker og disses personale.

Og i dette billede på den ret så omfangsrige terror er pga. manglende statistik hverken medtalt angreb på studerende, som fx skyderierne på gymnasiet i Colombine i 1999, der kostede 1 lærer og 12 elever livet, eller den notoriske politivold, som fire hvide politibetjente gav et klart eksempel på, da de gennembankede den sorte Rodney King i 1992 – og efterfølgende blev frikendt.

Hvad skal en præsident – og i særdeleshed én, der ser sig selv som “terrorbekæmper nr. 1” – gøre over for ovenstående kendsgerninger?
Man må i hvert fald sige, at eftersom 98 pct. af alle terrorhandlinger begås i USA og af amerikanere, ville det nok være mest fordelagtigt at sætte ind på hjemmefronten. Men dette forudsætter, at man vitterligt vil bekæmpe terrorisme og beskytte alle sine statsborgere. Og det vil Bush ikke, for ellers ville han jo sætte kraftigt ind i eget hus i stedet for over de næste fem år at bruge 20,5 mia. dollars på et missilskjold, der jo ikke kan gøre noget ved terroren inden for USA.
Bush’s handlinger afslører ham og viser med al ønskelig tydelighed, at han både hykler og lyver, når han taler om at bekæmpe terrorisme.

Sandheden er, at den reaktionære amerikanske præsident overhovedet ingen problemer har med terrorhandlingerne i sit eget land, for de begås nemlig i langt overvejende grad af Bush’s egne støtter, ultrareaktionære og fascistiske kræfter, officielle såvel som uofficielle, mod alle dele af den amerikanske arbejderklasse. Det er ren og skær klasseterror, der er tale om.
Og når man kender Bush’s indstilling til terror, kan man også klart og utvetydigt sige, at “skjoldet” intet har at gøre med at beskytte “all Americans” mod terrorangreb fra i propagandamæssigt øjemed udpegede “slyngelstater”. Det har et helt andet formål: Det skal sikre USA’s militære, politiske og økonomiske supermagtsmonopol – dets ubestridte førerskab i verden – og gøre amerikanerne i stand til at vinde en atomkrig.

KP-Netkommentar 13. august 2001

Se også: Tema Bush-doktrinen: Terrorkrig – stjernekrig (Tilføjet 25. september 2001):


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne