Farligt underbemandede skibe

En ny opgørelse fra Søfartsstyrelsen viser, at sikkerheden tilsidesættes groft på de skibe, der sejler i de tætbefærdede og farefyldte danske farvande.
Ikke mindst om natten, med bl.a. grundstødninger, som har resulteret i omfattende olieforurening til følge.

Skibsrederne spiller åbenbart i profitøjemed hasard med menneskeliv og med risikoen for alvorlig forurening af de danske kyststrækninger. Der er alt for få mand på vagt om bord på skibene til at sikre en tilstrækkelig sikker sejlads. Ikke mindst ved nattetide. Vagten er ofte kun på en enkelt mand, skønt det klart strider mod gældende regler.

Sikkerhedsforanstaltningerne i forbindelse med sejlads i danske farvande er katastrofalt ringe og har ført til en række alvorlige ulykker. Som for nylig, hvor en grundstødning medførte den hidtil største olieforurening i Danmark. Det var olietankeren Baltic Carrier, som grundstødte og lækkede tonsvis af olie ud i dansk farvand.

Ud af i alt 34 grundstødninger er hele 28 sket, hvor der kun har været én vagt på broen. Hovedparten af grundstødningerne er sket om natten, viser den nye opgørelse fra Søfartsstyrelsen. Den manglende sikkerhed på skibene fremgår derudover af den kendsgerning, at der gennemsnitligt hver eneste dag er 4 skibe, der overtræder søfartsreglerne i Kadetrenden syd for Gedser.

Netavisen den 25. juni 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne