Grov stramning for bistandsmodtagere og flygtninge

Årets budgetaftale mellem regering, stat og kommuner er fremstillet som en mild gaveregn til befolkningen. Men for bistandsmodtagere og flygtninger indeholder den grove stramninger.
Det er valgår, og op til kommunal- og folketingsvalgene giver aftalen 1,8 milliarder kroner ekstra til kommunerne og 2,1 milliarder kroner amterne under ét til at lappe på års forsømmelser på skoleområdet, sygehusvæsen o.s.v.
Finansieringen skal findes på den nye finanslov, hvor regningen skal betales.

Men nogle kommer til at mærke stramninger allerede nu:
Bistandsmodtagerne og flygtningene rammes hårdt. Det er en del af aftalen, at kommunerne får ret til først at udbetale økonomisk hjælp efter flere ugers deltagelse i et aktiveringsprojekt modsat i dag, hvor hjælpen til forsørgelse betales forud.

Forslaget om bagudbetaling af bistandshjælpen blev for nylig stillet af formanden for Foreningen af Socialchefer i Danmark, Ole Pass. Formålet er at give kommunerne mulighed for at fjerne bistanden til flygtninge, der udebliver fra den lovpligtige danskundervisning, og bistandsklienter, der udebliver fra tvangsaktivering, at straffe dem hårdt og konsekvent på pengepungen.

Netavisen 20. juni 2001

Se også Slaveholdere på klapjagtStramning af bistandshjælp til flygtninge