Den Kristelige Fagbevægelse – gul og giftig

Kristelig Fagforening og Kristelig Arbejdsløshedskasse, der betegner sig som Den Kristelige Fagbevægelse, er i gang med en større hvervekampagne med annoncer i aviser og ugeblade. Deri slår man på at det er ‘billigt’ – men sammenligner direkte med HK/Handel og reklamerer for, at man kan spare op til 1800 kr. om året ved at tilslutte sig de kristelige.

Men de ‘glemmer’ at oplyse om, at Den Kristelige Fagbevægelse hviler på et helt særligt princip: medlemmerne må ikke strejke eller konflikte. Det er udtrykt således i en fællesaftale med Kristelig Arbejdsgiverforening:

“Parterne forkaster principielt klassekampen og tilstræber i samarbejde en fredelig løsning af sociale og faglige spørgsmål. Det betyder, at der ikke må finde nogen form for arbejdsstandsning sted (strejke, lockout, blokade og boykot).”

Kristelig Fagforening og A-kassen er ‘gule’ – de organiserer ikke på klassebasis, men har både arbejdsgivere, funktionærer og arbejdere med modsatrettede interesser som medlemmer i samme forening. Og de er giftige, ikke bare fordi de snylter på de resultater, de øvrige arbejdende har tilkæmpet sig i kampe og konflikter, hvor det stærkt beskårne strejkevåben har været uundværligt, men også fordi de simpelthen søger at undergrave og splitte arbejderbevægelsen og arbejderklassens organisering.

De to ‘kristelige’ organisationers igangværende hvervekampagne har sigte mod folk uden særlig religiøs holdning. I det stille støttes de kraftigt af hele den åbent borgerlige side af det politiske spektrum, der har opmuntret til en støt vækst, siden de blev oprettet som splittelsesorganisationer i 70erne.
Der er ifølge deres egne opgivelser nu 65.000 medlemmer af ‘fagforeningen’ og 152.000 af A-kassen.

Netavisen 12. juni 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne