Folkebevægelsen mod Nazisme: Skarp kritik af regering og folketing

FMNs landsmøde i København lørdag fastslog, at nu må den antifascistiske bevæeglse gå i offensiven og sikre, at naziborgen og naziradioen i Greve stoppes – og rettede skarpe angreb på regeringen og et enigt folketing, der bevilger penge til nazipropagandaen.
Folkebevægelsen har netop udsendt en Advarsel fra Danmark til en lang række regeringer, politikere og organisationer i udlandet, hvor man gør opmærksom på den officielle støtte til nazi fra en dansk regering og et folketing, der ynder at optræde internationalt som forkæmpere mod nazisme og fascisme.

Den mangeårige formand Frede Klitgård fremhævede i hovedbestyrelsens beretning betydningen af det gode samarbejde mellem veteranorganisationen Aktive Modstandsfolk og Folkebevægelsen mod Nazisme, der sammen udgiver Danmarks vigtigste antifascistiske tidsskrift Håndslag, og Dokumentationscenteret mod Historieforfalskning, der har bidraget til at få rejst en række af besættelsestidens mørke punkter i den offentlige debat.
– Men mens politikerne officielt siger, at de bekæmper nazisme og fascisme, så er det en kendsgerning, at de giver penge til nazisterne, mens de sidste år (2000) fjernede tilskuddet på 150.000 kr. til Folkebevægelsen mod Nazisme. Gang på gang er den danske nazistøtte blevet kritiseret af FN – men den fortsætter bare, samtidig med at man økonomisk har ramt nazismens modstandere.
Han understregede, at det fjernede tilskud ikke havde ført til en nedtrapning af aktiviteterne på grund af stor offervilje fra medlemmernes side.
Fra i år modtager FMN atter tilskud fra tips- og lottomidlerne – men kun 50.000 kr., en trediedel af beløbet i 99.

Frede Klitgård blev takket af landsmødet for den kæmpeindsats, han har ydet som formand for FMN. Han har valgt at træde af som formand for FMN, men fortsætter i hovedbestyrelsen og vil bl.a. som redaktør af Håndslag fortsat sammen med næstformanden Leif Larsen fungere som talsmand for bevægelsen. Som ny formand valgtes lærer Ebbe Riis Klausen.
En række af hovedbestyrelsesposterne var på valg. Det betød genvalg til Marianne Aarøe, Troels Riis Larsen og Frede Klitgård. Kaj Rudi Rasmussen, Århus, blev nyvalgt.

Landsmødet vedtog en række udtalelser, som kan læses her

Fri for nazi – en menneskeret
Åbent brev til Aalborg byråd
Enige folketingspolitikere holder døren åben for nazi

Netavisen 10. juni 2001

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne