Kloak- og vejnet i stærkt forfald

De sidste tiårs nedskæringspolitik har medført, at de danske veje, jernbaner og kloakker er slidt ned i sådan en grad, at det vil koste milliarder af kroner at udbedre skaderne i de kommende år. Godt 6 milliarder kr. årligt skal der til for at bringe kloak-, jernbane- og vejnettet i rimelig stand igen.

Det offentlige bruger godt 13 milliarder kroner om året på at vedligeholde den danske infrastruktur, men det er alt for lidt. Kun el-nettet og de amtslige veje er i rimelig stand, fremgår det af en hvidbog fra Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV).

Gennem en årrække er der opbygget et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb, fastslår ATV. Kloak- og vejnettet har i årevis været et af de mere usynlige ofre for den kommunale sparekniv landet over. De enkelte kommuner har med varierende styrke svunget kniven, og nu viser følgerne sig mange steder i landet i form af totalt nedslidte veje, broer og kloaksystemer.

F.eks. udgør den årlige nedslidning af vejene et beløb på godt 6 milliarder kroner, men der er samlet set kun afset 2,4 milliarder kroner til at holde vejnettet vedlige. Under halvdelen af det nødvendige beløb. Alene på de kommunale veje er der behov for 10 milliarder kroner ekstra de næste 10 år for at rette op på den truende situation.

Banestyrelsen skønner, at der er behov for at bruge ekstra 14 milliarder for at udbedre jernbanerne – på grund af, at teknologien er forældet og vedligeholdelsen nødtørftig. Grunden: underinvesteringer, angiver ATV. Også for at få kloaksystemerne på fode igen kræves der ligeledes milliarder af kroner – ifølge beregninger godt 3,1 milliarder kroner ekstra om året.

Netavisen 8. juni 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne