Puerto Rico: Vieques – udgangspunkt for aggression

Den lille puertoricanske ø Vieques er blevet et vigtig navn for den verdensomspændende fredsbevægelse. I årtier har den amerikanske flåde brugt den som øvelsesterræn til forberedelse af aggression rundt om i verden. Nu har puertoricanerne fået nok.
I slutningen af april meddelte Puerto Ricos regering, at landet har anlagt sag mod USA ved forbundsdomstolen i Washington for at stoppe den amerikanske flådes bombeøvelser på Vieques, der siden 1941 er blevet brugt til at forberede USA’s aggressioner overalt i verden.
Sila Calderón, guvernør i Puerto Rico, der er i statssamfund med USA og underordnet amerikansk lovgivning, sagde ved den lejlighed, at “anlæggelsen af denne sag imod den amerikanske flåde for at stoppe dens aktiviteter er at tage vare på alle puertoricaneres sikkerhed og helbred.”
Ud over, at denne sag burde være anlagt for længe siden, er det fuldstændigt rigtigt, at bombeøvelserne, der efter en pause siden december sidste år under store protester i Puerto Rico og USA blev genoptaget i slutningen af april, beviseligt har haft store helbredsmæssige konsekvenser for de lidt over 9.000 indbyggere på Vieques, hvis befolkning USA i 1941 henviste til en lille stribe jord på bare 204 kvadratkilometer midt på øen, mens de amerikanske tropper besatte to tredjedele af øboernes jord.

Kræft og forurening
På øen er der nemlig målt 26 pct. flere kræfttilfælde end i resten af Puerto Rico, unormalt høje forekomster af astma hos børn, og tidligere ukendte sygdomme som lupus og nedsat skjoldbruskkirtelfunktion er konstateret som følge af den kraftige forurening fra de amerikanske prøvebombninger, der bl.a. foregår med forarmet uran.
Den puertoricanske regering anlagde sagen med henvisning til såvel sin netop vedtagne antistøjlov vedrørende støjen ved Puerto Ricos kyster som den amerikanske Lov om Støjkontrol fra 1972, der tillader både amerikanske stater og associerede stater som Puerto Rico at vedtage lokale antistøjlove, som den amerikanske regering i Washington herefter skal følge, medmindre præsidenten giver dispensation. Sagen blev imidlertid afvist – og dagen efter afvisningen genoptoges bombardementerne.
USA underkender Puerto Ricos egen lovgivning og optræder med en herremandsmentalitet, som har sat yderligere skub i den antiimperialistiske uafhængighedsbevægelse, der vinder stadig stærkere frem overalt i Puerto Rico..

Bombninger trods massive protester
Mindst 55 protesterende puertoricanere blev arresteret under store folkelige protestdemonstrationer, hvor puertoricanere, der ville forhindre prøvebombningerne, trængte ind på militært område “tilhørende” USA.
Den amerikanske flåde nåede at nedkaste hele ni bomber, inden otte demonstranter blev observeret blot 100 meter fra bombernes nedslagssted.
“De leger med vort folks liv ved at nedkaste de bomber,” sagde Robert Rabin, en af organisatorerne af protesterne, til den amerikanske tv-station CNN.
I et forsøg på at dæmpe de retfærdige protester indstillede USA bombardementerne “for at ære saliggørelsen af den første puertoricaner, Carlos Manuel Rodríguez Santiago, i Rom”.
Men denne “beroligende medicin” er dømt til at mislykkes, for protesterne, der også bakkes op af puertoricanske berømtheder som skuespilleren og oscarvinderen Benicio del Toro og de to sangere Ricky Martin og José Feliciano, har kun baggrund i én ting: USA’s besættelse og hensynsløse udnyttelse af Vieques.
“Fuera yanquis!” råbte de demonstrerende på spansk. Og de har så evig ret. Yankee go home!

Melse
KP11, 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne