Unionens franske fremtid

Der er rift om buddene på Unionens fremtid efter at det tyske socialdemokrati offentliggjorde Gerhard Schröders plan for en forbundsstat efter tysk forbillede.
I tirsdags holdt den franske premierminister Lionel Jospin en større tale om det franske syn på EU’s fremtid og processen efter Nice-traktaten. Ikke overraskende foreslår han en stærkere union efter fransk mønster!
Og dagen efter var det så den italienske kommissionsformand Romano Prodis tur. I en større tale i Paris slog han, heller ikke så overraskende, til lyd for en Union med en stærkere kommission – og for indførelsen af en direkte EU-skat.

Ifølge Prodi skal kommissionen være en ‘økonomisk regering’ for EU, og et politisk sidestykke til ECB, Den europæiske Centralbank. Den skal bl.a. have kontrol med euro’en – og (sjovt nok for en ‘økonomisk’ regering, hvad det så er) også have kontrol med EU’s udenrigspolitik.
Sagt uden omsvøb slog Prodi til lyds for kommissionens omdannelse til en egentlig unionsregering.

Blandt hans øvrige forslag er indførelsen af en direkte unionsskat til afløsning af de nuværende nationale bidrag. Ifølge kommissionsformanden vil en sådan skat ‘skabe et direkte bånd mellem EU og borgeren’ (!) og gøre finansieringen og anvendelsen af pengene mere gennemskuelig.
Med Prodis forslag om en direkte unionsskat fulgte han op på den franske premierminister Jospins
ideer om en skatteharmonisering, der blev fremsat i en stor tale, der skal ses som et svar på de tyske unionsvisioner.

Jospins tale er i danske medier blevet fremstillet som et udtryk for modstand mod den tyske plan for en formaliseret forbundsstat år 2004 – men det er helt urigtigt. Også Jospin vil have et Europas Forenede Stater, selvom han nok så meget (og ikke mindst af hensyn til den franske opinion) kalder det et ‘Nationernes Europa’ eller en ‘Føderation af Nationalstater’. Der er tale om det samme – en forbundsstat, men i Jospins udgave i stærke franske farver.
Men talen var også et oplæg til forhandling: I sidste ende, sagde Jospin, skal der findes et kompromis, som er ‘acceptabelt for alle’.

Både Schröder, Jospin og Prodi har sat fuld fart på forbundsstaten med kommissionens som regering, en fælles forfatning og egne skatter. Der er nuancer, som afspejler forskellige nationale monopolgruppers interesser og er en del af den evige magtkamp i unionen – men retningen er den samme: forbundsstat 2004.

KP-Netkommentar 31. maj 2001

Læs også Schröder: Planen for forbundsstat EU er klar

Prodis tale (på engelsk)
Jospins tale (på engelsk)
Schröder-planen ‘Responsibility for Europe’ (på engelsk)


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne