De enlige mødres situation skønmales

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd forsøger på ny at komme regeringen Nyrup til undsætning. Denne gang ved at hævde, at de enlige mødre slet ikke er så dårligt stillede, som man tror. De enlige mødre har næsten lige så meget til rådighed som par-børnefamilier.

Der er ingen grund til at ynke de enlige mødre økonomisk set, lyder det fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Ifølge økonomen Martin Hornstrup er enlige med børn udsat tidsmæssigt, fordi de skal klare det hele selv, men økonomisk er de ikke værre stillet end så mange andre. De enlige mødre får ret mange offentlige tilskud, så de er ikke udsatte i forhold til parfamilier med lave indkomster.

De enlige mødre modtager bl.a. større huslejetilskud og større rabatter på daginstitution end familier med to indtægter. Ifølge beregningerne er de enlige forsørgeres forbrugsmuligheder steget mere end parfamiliers siden 1990 og Martin Hornstrup bedyrer, at der er taget højde for de ekstra udgifter ved at leve alene med børn og “stordriftsfordelene” ved at leve i en familie med to voksne.

Påstandene tilbagevises af Therese Halskov, der er lektor i socialt arbejde ved den Sociale Højskole i København: De enlige mødre er dobbelt så fattige som andre grupper i EU, en større del får kontanthjælp, og de tæller oftere med i gruppen, der tjener under halvdelen af middelindkomsten i et land.
Sådan er situationen i EU generelt, og sådan er den også for enlige forsørgere i Danmark. Der er ifølge Therese Halskov, som er medforfatter til bogen “Tab af rettigheder – sårbare enlige mødre og deres børn” ingen tvivl om, at de enlige mødre er en hårdt trængt gruppe økonomisk.
Ligegyldigt, hvilke mål man anvender for at måle fattigdommen, så vil de enlige mødre komme ind på en bundplads, fastslår hun.

Hvilken interesse har Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i at skønmale de enlige mødres situation? Det kan kun være at stille regeringen Nyrup i et bedre skær, at dække over regeringens dybt asociale politik.
Det skal lige nævnes at de grønne afgifter, som regeringen indførte, vender den tunge ende nedad og er med til at forringe forholdene blandt de lavtlønnede enlige mødre.

Netavisen 30. maj 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne