Offentligt ansatte mødes af forbud og politimagt

Titusinder af tyrkiske offentligt ansatte blev lørdag forhindret af et massivt politiopbud, da de ville protestere mod Dervis-planen – IMFs ny nedskæringsdiktat til gavn for landets kriseramte kapital. Den nyindsatte økonomiminister Dervis’ lovforslag vil bl.a. begrænse retten til at organisere sig i fagforeninger og aktionsretten.
Ekstra udkommanderet mandskab og gendarmeriet var på plads for at modtage de utilfredse arbejdende, der lider hårdt under den akutte inflation og devalueringen af deres lønninger.

Hundreder blev tilbageholdt, da man fra hele landet samledes på Kizilay-Pladsen i det centrale Ankara i en ‘uautoriseret’ demonstration, organiseret af Fagforeningen for Arbejdere i Den offentlige Sektor KESK.
Fire ledende funktionærer i KESK og dens tidligere formand Sivami Erdem blev tilbageholdt af politiet uden sigtelse – men vil sandsynligvis blive anklaget for at have trodset et demonstrationsforbud, der blev nedlagt tidligere på ugen.
Mange tusinde blev stoppet af politiet på vej til Ankara og forhindret i at slutte sig til demonstrationen. F.eks. blev 5000 KESK-medlemmer fra Middelhavsregionen sendt tilbage.

Generalsekretæren for KESK Sevil Erol betegnede det som et klart forsøg fra regeringens side på at bruge undertrykkelse og vold for at gøre en demokratisk reaktion tavs. KESK forlanger en fagforeningslov, der tillader kollektive overenskomster, anerkender strejkeretten, og som er fri og demokratisk.
– Det er regeringens pligt ikke at forhindre arbejderne i den offentlige sektor i at udtrykke deres sorger, men at reagere på deres krav. Den skulle gøre, hvad der må gøres i enhver demokratisk retsstat, før spændingerne vokser eksplosivt, og den bør ikke obstruere vores ret til at lave masseudtalelser til medierne, sagde Sevil Erol.

I en udtalelse fra det tyrkiske Arbejdets Parti EMEP siger vicepræsidenten Memet Kilincaslan, at også det ‘nypudsede IMF-Dervis program’ er et knæfald for Verdensbanken og IMF og et nyt angreb mod landets og de arbejdendes interesser.
“Der er hverken reform eller fornyelse i Dervis’ program bortset fra den kendsgerning, at den person, der har lagt navn til den er en bureaukrat fra Den ny Verdensorden indsat af Verdensbanken.
Det fastlægger endnu engang sådanne antinationale og arbejderfjendske tiltag som en intensivering af udbytningen og styrkelse af imperialismen og udplyndring af landets ressourcer. Krisens byrder væltes over på arbejderne, de arbejdende og bønderne. ‘Gældsmoradset’ bliver endnu dybere, mens programmet tilgodeser rentierer og valutaspekulanter. Det er den slags ‘patriotisme’ Dervis og alle IMFs støtter sværger til!”

EMEPs vicepræsident konkluderer:
“Der er kun ét alternativ: Arbejdernes, de arbejdendes og alle forarmede menneskers kamp for landets og deres egne krav. Løsningen ligger i at disse sociale lag griber fat i situationen i landet og med arbejdernes fædrelandskærlighed gennemtvinger deres eget program. Det første skridt er de krav, der er formuleret i Arbejdets Program”.

Arbejdets Program er en fælles politisk og økonomisk platform for at finde en vej ud af Tyrkiets krise på de arbejdendes og ikke den internationale kapitals og deres tyrkiske medspilleres præmisser.

Se også Tyrkiet gennemlever en tid af historisk betydning

Netavisen 28.05.01