Forhøj huslejerne med 40 pct.!

‘Vismændene’ ønsker højere huslejer. Boligmarkedet skal gøres frit, så boligspekulanterne kan presse huslejerne samt priserne på egen bolig i vejret. Op til 40 pct.!
Det danske huslejeniveau ligger ifølge dem alt for lavt.

De voldsomme huslejestigninger vil, hævder vismændene, sikre et velfungerende boligmarked uden boligmarked og ventelister. De skal tvinges igennem ved med hård hånd at fjerne alle huslejetilskud til husleje samt skattefordelene i forbindelse med at bo i egen bolig.
Det drejer sig om 30 milliarder kroner, der i dag gives som tilskud til ejere og lejere.

Den såkaldt frie prisfastsættelse på boliger vil samtidig vise, at der er nok af boliger, der blot ikke er til rådighed i dag som følge af tilskudsordningerne og de deraf kunstigt lave priser. Der behøves slet ikke bygge mere socialt boligbyggeri til en husleje, der er til at betale.

Et ‘frit boligmarked’ – efter EU’s model – vil afspejle, hvad folk reelt er parate til at betale i husleje, hævder de såkaldte vismænd, der tiljubles af den borgerlige presse for deres ‘mod’.
Mon ikke ‘det frie boligmarked’ nærmere vil afspejle, hvor høj en husleje, boligspekulanterne er i stand til at presse ud af den boligsøgende befolkning?

Netavisen 25. maj 2001