Odenses Park- og vejarbejdere i langvarig strejke

Park- og vejarbejdernes strejke i Odense førte åbenbart til resultater. Degraderingen af to holdledere er trukket tilbage, og ledelsen af Park- og Vejafdelingen har lovet at indgå i en dialog med park- og vejarbejderne om de planlagte nedskæringer for at fjerne et underskud på budgettet.
Mandag morgen den 7. maj genoptog de strejkende arbejdet efter 10 dages stadig optrappet aktion, der fik Odense til at flyde i skrald, og busserne til at gå i stå.
Ledelsen har trukket en degradering af to af deres holdledere tilbage, som det var krævet, og er efter sigende nu villige til at indgå i en dialog med de strejkende omkring de planlagte nedskæringer. Ledelsen har bøjet sig for park- og vejarbejdernes krav om medindflydelse på deres fremtidige arbejdsforhold.

Ifølge Evald Larsen, formand for SiD Kommunal- og Jernbanearbejderne i Odense, spoles tiden nu tilbage. Der begyndes på en frisk. Omstruktureringen er gået for stærkt, og folk har følt sig utrygge.
Nu er der skabt grundlag for en meget bedre dialog mellem de ansatte og kommunen, mener Evald Larsen. Om Odense Kommune og om ledelsen for Park og Vej er kommet på andre tanker, det må de kommende forhandlinger vise.

Park- og Vejarbejderne nedlagde arbejdet den 27. april som protest mod ledelsens planer om at lade arbejderne betale prisen for underskuddet på Park og Vejs budget i form af nedskæringer af udgifterne via fyringer og forringelse af arbejdsforholdene. Siden har arbejderne med undtagelse af en enkelt dag været i strejke frem til den 6. maj, og de har for at udvide konflikten ved flere tilfælde lavet blokader foran bybusserne.
Om morgenen den 5. maj kl. 06.30 lavede man samtidig en busblokade ved renovationen for at hindre skraldemændene i at køre ud og samle renovation ind. Kl. 11.00 besluttede renovationen at sende alle skraldemænd hjem. Bybusserne kom først ud at køre hen ad formiddagen – efter at politiet havde opløst den fredelige blokade.

Den egentlige årsag til strejken er Odense Kommunes omstrukturering af Park- og Vejafdelingen. Det er en omstrukturering, der har til formål at omdanne den til en virksomhed, der skal køre på almindelige markedsmæssige betingelser, altså som ren og skær forretning. Det sker ved, at Odense Kommune indgår aftaler med Park og Vej om at løse opgaver til faste priser, hvorefter Park og Vej fremover selv må slås med at få udgifter og indtægter til at hænge sammen.
Det er en omstrukturering, som passer ind i Odense kommunes bestræbelser på privatisering/udlicitering af offentligt arbejde i bedste EU-ånd. Muligheden for at lade private firmaer overtage de opgaver, som Park- og Vejafdelingen i dag løser, er betydeligt lettere med den nye struktur, som samtidig betyder besparelser for Odense Kommune, lig med forringelser inden for Park og Vej

Hænger budgettet, som det har vist sig, ikke sammen, må Park og Vej så skære ned på udgifterne, da kommunen ikke vil dække et eventuelt underskud.
Det er netop ledelsens planer om tilpasning af økonomien, der har vakt park- og vejarbejdernes vrede, da de af gode grunde frygter at komme til at betale hele prisen for at få underskuddet ud af verden.
Park- og vejarbejderne kræver, at de får indflydelse på udformningen af de planlagte tiltag. De kræver, at ledelsen af Park og Vej også omfattes af nedskæringerne, samt at ledelsen erkender fejltagelser og stilles til regnskab for dem.
Det er ikke kun indianerne, der skal rammes af bestræbelserne på at gøre Park og Vej til en såkaldt sund forretning, en virksomhed, som kan tage konkurrencen op med private firmaer om at rengøre byens gader og parker.

Mo/Od
KP10, 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne