EU-hær på 350.000 mand

Det svenske blad Proletären har i Bruxelles interviewet kommandør Bengt Johanson fra den svenske EU-repræsentation, som særligt beskæftiger sig med ESDP (’Den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik’). I de officielle dokumenter hedder det, at EU-udrykningsstyrken skal være på mindst 60.000 mand. Ifølge en række avisoplysninger er tallet anslået til væsentligt mere – 120.000 mand har været nævnt. På Proletärens spørgsmål om, hvor stor EU-hæren vil blive, svarer kommandør Johanson:
– I en række henseender har medlemslandene tilbudt flere ressourcer, end hvad EU først bad om.
Johanson forklarer, at en normal tommelfingerregel går ud på, at man har brug for tre gange så mange i en styrke som tallet på den faktisk indsatte mandskabsstyrke. Altså 180.000 til en operativ styrke på 60.000 mand. Der er brug for tropper på stedet, tropper fra styrken hjemme samt tropper under uddannelse. Men EU har reelt opskrevet målsætningen:
– EU’s styrke kan blive 350.000 mand, siger kommandør Johanson ifølge Proletären, med noget, der ligner stolthed.
Det er en hær, der vil noget!

Solana: Vi kan matche USA
”Vi er den eneste gruppe af lande, som sammen har potentiale til at matche USA, når det gælder om at tilbyde lederskab,” sagde EU’s ’udenrigs- og forsvarsminister’ og tidligere NATO-chef Javier Solana i en tale i Athen i april.
”Vores mål er ikke kun at tackle kriser ved vores grænser, der direkte kan påvirke vores interesser, men også at kunne leve op til udfordringer længere væk. Det kan være udfordring af vores værdier, eller, i en alt mere globaliseret verden, udfordringer af international stabilitet,” sagde han.
Han trak med andre ord perspektivet op for EU som militær supermagt på linje med USA!
Hvad der understreges, er, at EU-militæret og operationer derfra vil få en helt anden karakter og slagkraft end de internationale operationer under f.eks. FN’s flag eller i NATO-regi: for EU er et land, mener man, ikke en multinational alliance. Og EU-hæren skal være permanent operativ og kampklar.
Den selvstændige udrykningsstyrke skal være fuldt klar i 2003, men allerede på topmødet i Göteborg skal der træffes beslutning om at udruste en mindre del af den til at være klar allerede fra i år.
Medlemslandenes forsvar af egne grænser, territorialforsvaret, foregår for de fleste EU-landes vedkommende i NATO-regi. Derfor har den militære opbygning i EU koncentreret sig om opstillingen af en udrykningsstyrke, et ’brandkorps’, der kan føre krig – også angrebskrig – uden for EU’s grænser. I Østeuropa, på Balkan, i Afrika, hvor som helst …
Det materielle udstyr til sådanne operationer er ved at blive opbygget.
Officielt regnes de ’nationale hære’ ikke med i EU’s samlede militærpolitik, fordi de historisk ligger i andre alliancer, og for ikke at irritere USA, der føler sin position i verden truet af EU’s oprustning. Men det er det samme, som når det gælder den officielle ordkløveriske afvisning af betegnelse Europahær eller EU-hær: ’Det er ikke en EU-hær, fordi udstyr og uniformer kommer fra de nationale styrker’(!). De ’nationale styrker’, som tilsammen udgør Unionens territorialforsvarsstyrker, er selvfølgelig en del af Europahæren, der ikke må hedde det.

-pp
KP10, 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne