Vil ikke være soldater

Antallet af værnepligtige var sidste år lavere end nogensinde. Forsvarsforliget fra 1999 nedsatte antallet af indkaldte værnepligtige ned med 30 pct. – til 4.400 i hæren. Men kun 3.900 gennemførte værnepligten.
På den ene side væsentlig flere indkaldelser end tidligere, på den anden et stort frafald under soldatertjenesten. Mange dropper ud – hvis de overhovedet starter aftjeningen af værnepligt. En enkelt enhed havde mistet fire ud af ti ved hjemsendelsen.

I Forsvarskommandoens ‘Virksomhedsregnskab 2000’ skriver den, at “kvaliteten af de indkaldte værnepligtige har betydet, at en del af enhederne er hjemsendt med mangler i personelstyrken”.
For at få fyldt op i rækkerne af modvillige soldater, vil man nu udsende væsentligt flere indkaldelsesordrer end hidtil.

Netavisen 17. maj 2001