Den nuværende arbejdstid stresser børnene

Den hidtil største undersøgelse af børns trivsel konstaterer ingen forskel på, om børn passes ude eller hjemme. Den er gennemført af Socialforskningsinstituttet, der har fulgt 5000 børn mellem fem måneder og tre et halvt år. Børn, der passes mindre end 2 timer ugentligt i kommunale institutioner er blevet sammenlignet med børn, der passes i op til 45 timer ugentligt.

Forskerne har ikke fundet nogen forskel mellem hjemme- og udepassede børn. Det afgørende for børnenes trivsel, konkluderer de, er hvordan forældrene har det.

Til gengæld har de fundet noget andet. Pasning ude i mere end 8 ½ time om dagen giver tydeligt stress hos disse børn. De optræder ‘markant anderledes end de andre’, er mere rastløse og begynder at ‘vise tegn på stress’.

Men hvem er de børn, der passes mere end 8 ½ time om dagen i daginstitutionerne? Det er børn af fuldtidsarbejdende forældrepar eller eneforældre. Det er en kraftig påvisning af, at den nuværende arbejdsdag har store omkostninger – også hos børnene.
Arbejdsdagen må ned – til seks timer om dagen.
Også for børnenenes skyld.

KP-Netkommentar 14. maj 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne