Kraftig kritik af DSB

Kvalitet og service forringes væsentligt med DSBs store rationaliseringsfelttog med besparelser på en halv milliard om året og nedlæggelse af 700 stillinger.
DSB har ellers lanceret sin handlingsplan, som er sat i værk i samarbejde med det internationale konsulentfirma McKinsey, som en kæmpesucces i alle retninger.
Nu siger Andreas Hasle, formand for 2500 fortrinsvis administrativt DSB-ansatte i Trafik&Jernbane under HK/Stat, at resultatet af den voldsomme sparekniv bliver stærkt øget arbejdspres og markant forringet arbejdsmiljø for medarbejderne – og dårligere service og ringere kvalitet for DSBs brugere.

DSB har skåret omkostningerne ned med 34 pct., mere end oprindeligt planlagt, og dermed skåret en tredjedel af administrationen bort. Men Andreas Hasle tror ikke på, at man også dermed har fjernet en tredjedel af arbejdsopgaverne. Den store fyringsrunde kan derfor ikke undgå at ramme de tilbageværende ansatte i form af merarbejde.

– Vi kan allerede nu se, at medarbejderne løber hurtigere, og det betyder at kvaliteten bliver ringere. Nedskæringerne kommer oven i snesevis af rationaliseringer, der er gennemført de seneste 10-15 år, og det har medført et arbejdspres, der i dag formentlig ligger højere end i det private erhvervsliv, siger Andreas Hasle til Jyllands-Posten. Mange DSB-ansatte har det psykisk dårligt allerede nu som følge af arbejdsbelastningerne.
Han betegner fyringerne som en direkte udrenselsesproces blandt medarbejderne og fastsslår, at besparelserne ikke er økonomisk betingede. DSB havde et overskud på omkring en milliard kr. sidste år.
De faglige organisationer har deltaget i gennemførelsen af rationaliseringerne – ifølge Andreas Hansen fordi der ikke er tradition for arbejdskamp og aktioner blandt det administrative personale.

Netavisen 10. maj 2001

Se også DSB fyrer 700


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne