Verdens største vindmøllepark

Middelgrundens vindmøllepark ved Københavns Havn er verdens største vindenergianlæg, der med en produktion på 40 megawatt elektricitet skal forsyne tre procent af den københavnske befolkning – svarende til 32.000 husstande – med el. Det ny anlæg er fire gange så stort som det næststørste i verden, som er svensk.
Der findes nu over 5600 vindmøller i Danmark.

Dansk vindmølleindustri er en gigantisk eksportsucces. Der er mere end 12.000 ansatte, og danske vindmøller dækker 50 pct. af verdensmarkedet. I 1999 eksporteredes vindmølleteknik for mere end 15 milliarder kr. I løbet af de sidste fem år er eksporten seksdoblet. Produktionen af vindenergi er nu konkurrencedygtig i sammenligning med andre energiformer.

Vindkraft står i øjeblikket for 10 pct. af den danske elforsyning. Produktionen forventes fordoblet i 2005, og efter regeringens planer skal vindenergi i 2030 dække halvdelen af den danske energiforsyning.
Næste år åbnes to endnu større danske vindmølleparker.

Netavisen 6. maj 2001