Voksende arbejdsløshed i EU-landene

I Danmark lå arbejdsløsheden i februar på 5,8 pct., en stigning på en måned på 0,2 pct. Den officielle arbejdsløshed i de 15 EU-lande opgøres til 7, 8 pct. i marts.
Danmarks Statistisk sæsonkorrigerer imidlertid arbejdsløshedstallene i forventning om, at ikke krisen, men bedre vejr slår igennem – og regner fortsat med en gennemsnitlig ledighed på 5,4 pct.

Også Eurostat, Unionens statistiske bureau, offentliggør månedlige arbejdsløshedsstatistiskker for de 15 EU-lande. De seneste tal viser, at der siden november 2000 ikke er sket et fald i arbejdsløsheden, men at den holder sig på et niveau på knap 8 pct. – for de 12 euro-landes vedkommende ligger den på 8,4 pct. Og disse tal medregner ikke de seneste måneders massefyringer indenfor bl.a. IT-branchen, der trods al sminke og korrigering vil få arbejdsløshedsprocenterne til at gå yderligere i vejret.

Netavisen 4. maj 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne