Odense-strejke genoptaget

De strejkende i Park og Vej under Odense Kommune besluttede fredag efter en kortvarig afbrydelse torsdag, hvor arbejdet blev genoptaget, igen at nedlægge det.

Forhandlingerne mellem de strejkende og ledelsen for Park og Vej gav ikke de indrømmelser, som de ansatte havde krævet, og derfor er arbejdet igen nedlagt, oplyser talsmanden for de strejkende Lars Jørgensen. På forhånd var der ikke givet konkrete indrømmelser fra ledelsens side.

Strejken begyndte fredag i sidste uge som protest mod ledelsens planer om at lade de Park og Vej-ansatte betale hel gildet for at rette op på et underskud på årets budget. Et underskud, som skyldes, at Park og Vej-afdelingen i dag køres som et firma, der får kontrakt på at løse en række opgaver for Odense Kommune med bl. a. oprydning af gader og parkanlæg mv.

Overstiger udgifterne med at løse opgaverne det beløb, som kommunen har skrevet kontrakt på med Park og vej om, at det må koste, så må Park og Vej skære ned på udgifterne, med andre ord forringe arbejdsforholdene for de ansatte. Kommunen ikke vil bevilge flere penge til at dække underskuddet, der som følge af rekonstruktionen af Park og Vej-afdelingen er opstået på budgettet. Det må dækkes via forringelser af løn- og arbejdsforholdene, mener Odense Kommune og ledelsen af Park og Vej. Udgifterne skal svare til indtægterne. Park og Vejs økonomi hvile i sig selv.

Det vil Park og Vej- arbejderne ikke være med til. De forlanger, at også den kommunale ledelse af Park og Vej kommer til at betale for nedskæringerne og tager direkte ansvar for begåede fejl, så det ikke bliver de almindelige Park og Vej-arbejdere, der alene kommer til at betale prisen for at rette op på den elendige økonomi i Park og Vej.
Strejken har bl. a. bevirket, at der ikke er blevet ryddet op i den indre by, i gågaderne, og heller ikke efter 1. maj-arrangementerne.

Netavisen 3. maj 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne