Belgisk EU-formandskab vil fremskynde forfatningsproces 

Belgien overtager EU-formandskabet efter Sverige den 1. juli og vil sætte fuld fart på integration i Unionen. Ministerpræsident Guy Verhofstadt fremlagde i går sin plan for at bringe forfatningsprocessen og unionsopbygningen et langt stykke videre hen imod forfatningskonferencen 2004.

Verhofstadt erklærede, at han et langt stykke ad vejen var helt enig med den store plan for EU som forbundsstat, som den tyske kansler Gerhard Schröder og andre ledende tyske socialdemokrater har udarbejdet. Denne plan vil gøre EU-kommissionen til en egentlig unionsregering, indføre et parlamentarisk tokammersystem, hvor EU’s nuværende ministerråd skulle være andetkammeret, og parlamentet udstyres med udvidede kompetencer.
– Jeg tror, at Schröders gode initiativ vil gøre det lettere at nå til enighed om en ambitiøs erklæring om EU’s fremtid på topmødet i Laken til december, sagde Verhofstadt.

Det belgiske formandskab skal stå for den sidste fase op til indførelsen af euroen som fælles mønt fra 1. januar 2002. Derudover opstilles en liste på 16 mål, der skal nås i formandsperioden – herunder udvikling af skatteharmoniseringen, en fælleseuropæisk ‘social model’ med reform af sygesikringen (læs: yderligere privatisering) og fælles pensionsregler (læs: yderligere privatisering). Desuden vil man afslutte udarbejdelsen af en fælles asyl- og flygtningepolitik.

Belgien vil fremskynde opbygningen af EU-hæren og udrykningsstyrken på 60.000 mand, så den er klar til ‘mindre operationer’ måske allerede før 2003, den officielle klardato.
På det udenrigspolitiske plan vil Belgien have at EU skal spille en aktiv rolle i den israelsk-palæstinensiske konflikt, i Mellemøsten og det centrale Afrika. Til gengæld har den belgiske regering ikke travlt med at få sat en fast dato på optagelse af ansøgerlandene fra den tidligere østblok, hvis befolkninger lider hårdt under tilpasningspolitikken til EU-kravene.

Det belgiske formandskab vil med andre ord gå videre med unionsopbygningen på alle de områder, hvor Danmark har forbehold og den danske regering med Nyrup Rasmussen i spidsen igen og igen har erklæret, at det ikke bliver unionsanliggender.

Netavisen 3. maj 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne