Schröder: EU-ministerrådet som andetkammer

Det tyske socialdemokrati bekræftede søndag, at Gerhard Schröder og en række andre ledende socialdemokrater har udarbejdet et politikudkast, som lægger op til en radikal reform af de eksisterende politiske institutioner i EU, angiveligt for at fjerne Unionens ‘demokratiske underskud’.

Oplægget foreslår skabelsen af et styrket EU-parlament i to kamre. Ifølge Der Spiegel foreslås det, at EU-parlamentet får udvidede magtbeføjelser, indbefattet kontrol med EU’s stadig voksende budget og med landbrugsstøtteordningerne.

EU’s ministerråd – der består af de ledende ministre i medlemslandene – skulle omdannes til andetkammeret i det forudsete tokammersystem, og skulle særlig overvåge kommissionens (‘EU-regeringens’) aktiviteter.

Den tyske socialdemokratiske topledelses oplæg er et led i det tyske udspil til den planlagte forfatningskonference i EU i 2004. Det ventes forelagt for SPDs kongres senere på året.

Netavisen 30. april 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne